English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Dijaki Gimnazije Litija na ekskurziji v Oglarski deželi

24. oktober 2016 - Dijaki Gimnazije Litija so 21. oktobra 2016 v okviru predeta Okolje obiskali Dole pri Litiji in spoznavali Oglarsko deželo v luči trajnostnega razvoja. Ekskurzija je potekala v okviru Konzorcija vrtcev in šol Srca Slovenije. V izvedbi zadruge Jarina so obiskali Domačijo Brinovec in Domačijo Medved.

Dijaki so dobili vpogled v možnosti turističnega razvoja kraja na primeru Dol pri Litiji. V ospredju je bila tradicionalna dejavnost – oglarstvo ter možnosti lokalnega prebivalstva pri turističnem razvoju kraja in ter pomen in potencial vključevanja kulturne in naravne dediščine v razvoj kraja. Vsebine vezane na trajnostno in sonaravno upravljanje s prostorom sta predstavila Jože Prah iz Zavoda za gozdove Slovenije ter mag. Vesna Erhart iz zadruge za razvoj podeželja Jarina.

Konzorcij vrtcev in šol Srca Slovenije sicer formalno povezuje 14 vzgojno-izobraževalnih zavodov iz Srca Slovenije, njegov namen pa je dvig ustvarjalnega potenciala mladih, krepitev povezav z lokalnim okoljem in krepitev vloge posameznika v okolju in življenju na območju Srce Slovenije.
Produkcija: Peternet