English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Na proaktivni kavarni v Lukovici obravnavali štiri različne ideje

1. december 2016 - V Kulturnem domu Janka Kersnika v Lukovici se je konec novembra odvijala prva tovrstna kavarna, ki je v pomoč pri razvijanju idej, ki so jih s seboj prinesli udeleženci dogodka z naslovom »Ideje za naš kraj – s skupnimi močmi do bolj kakovostnega življenja za vse«.

Proaktivno kavarno je vodila Petra Garin, izurjena voditeljica skupinskih procesov iz Društva moderatorjev Slovenije. Dogodek je skoordinirala Katka Bohinc, ki je kot gostitelje dogodka pod isto streho združila Občino Lukovica, Razvojni center Srca Slovenije in že omenjeno Društvo moderatorjev Slovenije.

Na dogodku je štiri različne ideje razvijalo 12 udeležencev. Ker je naslov proaktivne kavarne razvijanje idej v našem kraju, Lukovici kot območju občine, so bile seveda ideje temu primerne, vse pa so vrtele okoli družabnega življenja krajanov. Prva pobuda je bila nadgradnja druženja v pomembni povezovalni in prepoznavni projekt kraja. Druga pobuda so skupni turistični programi društev za obiskovalce, tretji je medgeneracijski program za dvorano z gledališkim abonmajem in zadnja pobuda je bila ustanovitev mladinskega oziroma študentskega kluba.

Spoznanja vseh prisotnih ob zaključku so bila predvsem in samo polna optimizma in navdušenja. Ugotovili so, kako pomembno je druženje, pogovor, poslušanje in sodelovanje. Ljudje hočejo pomagati in ne kritizirajo, imajo podobne želje in vizije in so dejansko pripravljeni pomagati pri doseganju ciljev.

Vse pobude in ideje so zabeležene tudi s strani lokalnih oblasti in lokalne razvojne institucije ter imajo zato dejansko možnost, da se udejanjijo.


Kaj pravzaprav je Proaktivna kavarna


Metoda proaktivna kavarna odpira prostor za kreativne in k akciji naravnane pogovore. Udeleženci so vabljeni, da s seboj prinesejo iniciative, projekte, ideje, vprašanja ali karkoli drugega, za kar čutijo, da jih nagovarja ter potrebujejo pomoč pri manifestaciji tega v svetu. Medtem ko se udeleženci v sproščenem vzdušju selijo od mize do mize, se pogovori med seboj povezujejo, razvijajo in nadgrajujejo, ideje med seboj »oprašujejo ali oplajajo«, udeleženci pa drug drugemu nudijo nove poglede in uvide o vprašanjih in temah, ki so pomembne v njihovem življenju, delu, organizaciji ali skupnosti.

Cel proces traja približno tri ure, število možnih idej, ki se na eni delavnici lahko razvija in oplaja, pa je odvisno od števila udeležencev-več kot je udeležencev, več idej je možno razvijati.


»Ideje za naš kraj – s skupnimi močmi do bolj kakovostnega življenja za vse« (foto PR Občina Lukovica).


Proaktivno kavarno je vodila Petra Garin, izurjena voditeljica skupinskih procesov iz Društva moderatorjev Slovenije (foto PR Občina Lukovica).


Na dogodku je štiri različne ideje razvijalo 12 udeležencev (foto PR Občina Lukovica).


Produkcija: Peternet