English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Delegacija Evropskega parlamenta na uradnem obisku v Srcu Slovenije

22. september 2016 -  Delegacija Evropskega parlamenta iz Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) je 21. septembra obiskala Deželo kozolcev v Šentrupertu, kjer so se seznanili tudi z delovanjem Razvojnega centra Srca Slovenije in primeri dobrih praks z območja. Delegacija je Slovenijo obiskala na pobudo in povabilo evropskega poslanca Franca Bogoviča.

Delovanje Razvojnega centra Srca Slovenije je predstavila direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije Aleksandra Gradišek. Med primeri dobrih praks na območju je izpostavila projekt lokalne samooskrbe s hrano, projekt kolektivne tržne znamke Srce Slovenije in rokodelstva, avtodomarski produkt, Pustolovski park Geoss in Deželo kozolcev v Šentrupertu. Goste iz Evropskega parlamenta je v Deželi kozolcev sprejel župan Občine Šentrupert Rupert Gole, ki je poudaril pomen inovativnosti v lokalnih okoljih.

Namen obiska delegacije Odbora AGRI v Sloveniji je bila seznanitev s položajem slovenskega kmetijstva in razvoja podeželja, tako z delovanjem posameznih kmetijskih panog pri nas, kot tudi z uspešnim črpanjem evropskih kohezijskih sredstev za razvoj podeželja ter ogled slovenske kulturne in naravne dediščine. Osem člansko Delegacijo odbora AGRI so na obisku v Sloveniji sestavljali evropski poslanci:
  • Eric Andrieu, Francija
  • Albert Dess, Nemčija
  • Maria Noichl, Nemčija
  • James Nicholson, Velika Britanija
  • Ulrike Müller, Nemčija
  • Maria Lidia senra rodríguez, Španija
  • Martin Häusling, Nemčija
  • Franc Bogovič, Slovenija

Produkcija: Peternet