English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srečanje ravnateljev Konzorcija vrtcev in šol na Gimnaziji Litija

24. maj 2016 - Razvojni center Srca Slovenije je 23. maja na Gimnaziji Litija predstavil nov program vsebin in aktivnosti za Konzorcij vrtcev in šol Srca Slovenije. Program iz preteklega leta z vsebinskimi moduli podjetništvo, lokalna samooskrba in zdrav način življenja, rokodelstvo in ustvarjalnost ter modul razvoja osebnih kompetenc so nadgradili s sonaravnim šolskim vrtom, celostnim učenjem iz dediščine, spoznavanjem poklicev in z modulom Nove pedagogike za trajnostni razvoj, katerega nosilec je Anton Komat.

Na predstavitvi so bili prisotni ravnatelji in strokovni delavci iz osmih vzgojno izobraževalnih zavodov iz območja Srca Slovenije. Sprva so se seznanili z novim programom, spoznali izvajalce, delili izkušnje preteklega leta, nato pa podali tudi svoje želje, predloge in pobude. Zavedanje o pomenu praktičnih in sodobnih didaktičnih pristopov je bilo v skupini močno prisotno in aktivnosti Konzorcija se bodo tako že tekom poletnih mesecev pridružile učnim programom novega šolskega leta šol in vrtcev Srca Slovenije.

Cilji skupnosti, ki je nastala v okviru Konzorcija šol in vrtcev Srca Slovenije so ohranjanje tradicionalnih znanj in veščin za naslednje generacije, povezovanje mladih z lokalnim okoljem, dviganje njihovega ustvarjalnega potenciala, predvsem pa omogočanje celostnega učenja z metodami raziskovanja odnosov in povezav v naravi in družbi ter ustvarjanje okolja, kjer lahko mladi in otroci kakovostno prepoznajo svojo vlogo v prostoru in času.


Na predstavitvi so bili prisotni ravnatelji in strokovni delavci iz osmih vzgojno izobraževalnih zavodov iz območja Srca Slovenije.


Za degustacijo lokalnih pridelkov je poskrbela Jarina, zadruga za razvoj podeželja.


Produkcija: Peternet