English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srce Slovenije obiskala ministrica Alenka Smerkolj

12. maj 2016 - V okviru vladnega obiska v Osrednjeslovenski statistični regiji je v sredo, 11. maja 2016, Srce Slovenije obiskala ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj z delegacijo. Sprejeli so jo direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije Aleksandra Gradišek, župan občine Šmartno pri Litiji Rajko Meserko in župan Občine Litija Franci Rokavec.

Ministrica je na povabilo Razvojnega centra Srca Slovenije obiskala grad Bogenšperk in se seznanila s projekti, ki jih na gradu načrtujejo za njegov nadaljnji razvoj. Direktorica Javnega zavoda Bogenšperk Joži Vovk je goste vodila po gradu in predstavila muzejske zbirke ter zgodovino vezano na Janeza Vajkarda Valvasorja, avtorja znamenite Slave vojvodine Kranjske.

Sledilo je delovno srečanje, na katerem je Aleksandra Gradišek ministrici predstavila Razvojni center Srca Slovenije in poudarila glavne rezultate 15-letnega delovanja. Ministrica je poudarila, da se področja delovanja Srca Slovenije odlično skladajo z usmeritvami novega strateškega okvira razvoja Slovenije do 2050. Izkazalo se je namreč, da je Slovencem izjemno pomembna narava, samooskrba, inovativnost, varnost, kakovostno življenje in blaginja. Izpostavljeno je bilo, da zaposleni in partnerji Razvojnega centra Srca Slovenije znajo, hočejo in zmorejo biti eksperiment na področju horizontalnega razvoja in razvojni partner Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Direktor urada za kohezijsko politiko Bojan Suvorov je poudaril, da Razvojni center Srca Slovenije že sedaj izvrstno pripravlja projekte za evropske programe transnacionalnega programa. Razvojni center Srca Slovenije je namreč doslej sodeloval že pri 26 mednarodnih projektih na 14 evropskih programih in je vpet v mednarodno partnersko mrežo s skoraj 200 organizacijami iz 33 držav.

Poleg predstavnikov SVRK in Razvojnega centra Srca Slovenije so bili na delovnem srečanju prisotni tudi predsednik LAS Srce Slovenije Željko Savič, podjetnik Jože Kos, direktorica občinske uprave Občine Litija Meta Ponebšek, Karmen Sadar iz Občine Šmartno pri Litiji in poslanec Marjan Dolinšek.


Župan Občine Litija Franci Rokavec, župan Občine Šmartno pri Litiji Rajko Meserko, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije Aleksandra Gradišek, ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj in direktor urada za kohezijsko politiko Bojan Suvorov


Delovno srečanje je potekalo na gradu Bogenšperk, ministrica si je ogledala tudi grad in muzejske zbirke


Aleksandra Gradišek je ministrici predstavila Razvojni center Srca Slovenije in poudarila glavne rezultate 15-letnega delovanja. Foto: SVRK


Produkcija: Peternet