English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srce Slovenije dobilo prvih 66 certificiranih prehranskih in rokodelskih izdelkov

28. april 2016 - Prvih 27 proizvajalcev izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja ter pridelovalcev in proizvajalcev prehranskih izdelkov je prejelo pravico do uporabe tržne znamke Srce Slovenije. Strokovna komisija je na prvem ocenjevanju 26. aprila 2016 pregledala in ocenila kar 89 prehranskih in rokodelskih izdelkov iz Srca Slovenije in dodelila pozitivno mnenje 66 izdelkom (27 rokodelskim in 39 prehranskim izdelkom). Pravico do uporabe znaka je tako prejelo 13 rokodelcev in 14 proizvajalcev prehranskih izdelkov.

Rokodelske izdelke so ocenjevali etnolog dr. Janez Bogataj, svetovalka za načrtovanje turizma in gostinstva dr. Tanja Lešnik Štuhec ter oblikovalec Matej Zupančič. Ocenjevalna komisija je za rokodelske izdelke poudarila, da imajo velik funkcionalni in oblikovalski potencial, vendar mnogi med njimi potrebujejo temeljit razvoj. Pri ocenjevanju prehranskih izdelkov se jim je pridružil še vrhunski kuharski mojster Janez Bratovž. Pri večini izdelkov so bili mnenja, da so kakovostni, manjkajo pa jim zgodbe, ki bi jih povezale z lokalnimi okolji, iz katerih izvirajo. Izboljšave so možne tudi pri celostni grafični podobi izdelkov.

Kolektivna tržna znamka Srce Slovenije bo označevala kakovost na območju 16 občin: Dol pri Ljubljani, Domžale, Hrastnik, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Radeče, Šentrupert, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin in Zagorje ob Savi. Proizvajalci so se lahko prijavili na razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne tržne znamke, ki ga je februarja objavil Razvojni center Srca Slovenije.

Vsi negativno ocenjeni prehranski izdelki imajo možnost izboljšav in brezplačne prijave na naslednje ocenjevanje, ki bo predvidoma potekalo v jesenskem času. Na spletni strani www.srce-slovenije.si bo v kratkem objavljen katalog izdelkov z znamko kakovosti Srce Slovenije. Podelitev certifikatov za pravico do uporabe znamke Srce Slovenije bo potekala v maju.


Ocenjevanje rokodelskih izdelkov.


Rokodelske izdelke so ocenjevali etnolog dr. Janez Bogataj, svetovalka za načrtovanje turizma in gostinstva dr. Tanja Lešnik Štuhec ter oblikovalec Matej Zupančič.


Ocenjevanje prehranskih izdelkov.


Prehranske izdelke so ocenjevali etnolog dr. Janez Bogataj, svetovalka za načrtovanje turizma in gostinstva dr. Tanja Lešnik Štuhec ter vrhunski kuharski mojster Janez Bratovž.

Produkcija: Peternet