English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Programi Srca Slovenije za otroke in mladino

22. april 2016 - Malčki, otroci in mladi, vključeni v 14 vzgojno-varstvenih zavodov v Srcu Slovenije, so se v šolskem letu 2015/16 prek različnih aktivnosti seznanjali s podjetniškimi vsebinami, s tematikami lokalne samooskrbe in zdravega načina življenja, z rokodelstvom in z razvojem osebnih kompetenc. V vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, ki so vključene v Konzorcij šol in vrtcev Srca Slovenije, je bilo izvedenih 16 delavnic, dogodkov in ekskurzij. V programu je sodelovalo okoli 400 otrok in 20 pedagoških in strokovnih delavcev.

V Konzorcij prej 11 zavodov so v šolskem letu 2015/16 na novo pristopile tri šole, ki so svojo dejavnost že v tem šolskem letu obogatile z vsebinami Srca Slovenije. Na OŠ Litija so izvedli dve zeliščarski delavnici in začeli vzpostavljati šolski učni vrt, na kamniških OŠ Stranje in OŠ Marije Vere pa so učencem ponudili ustvarjalne delavnice in predstavitev rokodelskih poklicev.

Na drugih sodelujočih šolah so bile izvedene ekskurzije v lokalno sirarno, na sadjarsko kmetijo in v mlin na kamne (OŠ Šmartno pri Litiji), ob celoletnem programu šolskega vrta so bile izvajane delavnice za osvajanje vrtnarskih veščin in krepitev zavesti o pomenu lokalno pridelane hrane ter zdravega prehanjevanja (OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert), srednješolci so obiskovali lokalne kmetije, se spoznavali z ekološkim čebelarjenjem, proizvodnjo ekološke zelenjave in turistično dejavnostjo na kmetiji ter se seznanjali z zaposlitvenimi in drugimi priložnostmi v lokalnem okolju (Gimnazija Litija). Šolarji in strokovni sodelavci OŠ Šmartno pri Litiji so v sodelovanju z lokalnimi ponudniki pripravili javni dogodek Od lokalno pridelane hrane do zdravega obroka, na katerem so s kuharsko delavnico in lokalno ponudbo pridelkov in izdelkov predstavili kulinarično bogastvo domačega kraja.

Program Konzorcija za leto 2015/16 poteka še do konca šolskega leta, v pripravi pa so že programi za naslednje šolsko leto. Cilj programov je povezava otrok in mladine z lokalnim okoljem, spodbujanje njihovega podjetniškega razmišljanja, razvoj veščin pridelave hrane, osvajanje vrednot zdrave prehrane in predvsem razvoj ustvarjalnih potencialov mladih.Delavnica na Gimnaziji Litija.


Delavnica z zeliščarko Sabino Grošelj na OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert.


Delavnica na OŠ Stranje.


Produkcija: Peternet