English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srce Slovenije na IRDO konferenci 2015: Družbena odgovornost in izzivi časa

20. marec 2015 - Na Univerzi v Mariboru je 18. in 19. marca 2015 potekala mednarodna konferenca z naslovom »Družbena odgovornost in izzivi časa: Načrtovanje in poročanje o družbeni odgovornosti«, ki jo je organiziral Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO. Kot primer dobre prakse znotraj modela integralne zelene Slovenije je bilo predstavljeno tudi Srce Slovenije.

Konferenca je predstavila kako družbeno odgovornost načrtovati in kako o njej tudi poročati. Na konferenci so udeleženci izmenjali podjetniške, teoretične in strokovne poglede, mnenja in izkušnje o načrtovanju in poročanju o družbeni odgovornosti ter pregledali dobre prakse s tega področja.

Razvojni center Srca Slovenije kot nosilec razvoja in povezovanja območja pri svojih projektih integralno povezuje podjetništvo, turizem in samooskrbo. Na območju obstaja mnogo manjših integralnih modelov, ki se povezujejo v skupno zgodbo Srca Slovenije. Pri razvoju območja je posebnega pomena vključevanje in sodelovanje raznih lokalnih in interesnih skupin. Še posebej občin, ki se v Srcu Slovenije ob zavedanju pomena in večje moči regije ne zapirajo v lastne občinske meje.


Model Srca Slovenije je na konferenci o družbeni odgovornosti predstavila Ana Savšek iz Razvojnega centra Srca Slovenije


Produkcija: Peternet