English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srečanje Območnega sveta Razvojnega partnerstva središča Slovenije

26. januar 2015 - V sejni sobe Občine Ivančna Gorica je v petek, 23. januarja 2015, potekalo prvo letošnje srečanje Območnega sveta Razvojnega partnerstva središča Slovenije. Udeležili so se ga župani oziroma podžupani občin Litija, Kamnik, Mengeš, Šentrupert, Šmartno pri Litiji in Ivančna Gorica. Prisotni so bili tudi predstavniki Razvojnega centra Srca Slovenije, ki je koordinator razvojnega partnerstva.

Srečanje je vodil predsednik združenja župan Občine Litija Franci Rokavec, navzoće pa je ob začetku pozdravil gostitelj tokratnega srečanja župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad. Na seji so obravnavali poročilo o opravljenih aktivnostih Razvojnega partnerstva središča Slovenije za preteklo leto 2014, predstavljen in obravnavan je bil osnutek programa dela RPSS za leto 2015, podana pa je bila pa tudi informacija o pripravah na izvajanje programa LEADER v novi finančni perspektivi.


Prvo letošnje srečanje Območnega sveta Razvojnega partnerstva središča Slovenije je potekalo na Občini Ivančna Gorica


Dušan Strnad (Občina Ivančna Gorica), Franci Rokavec (Občina Litija), Tomaž Smole (Občina Ivančna Gorica), Aleksandra Gradišek (Razvojni center Srca Slovenije), foto: Gašper Stopar

Matej Slapar (Občina Kamnik), Karmen Sadar (Občina Šmartno pri Litiji), Franc Jerič (Občina Mengeš), Rupert Gole (Občina Šentrupert), foto: Gašper Stopar

Produkcija: Peternet