English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Mladi spoznavajo kmetijstvo in podjetništvo v praksi

27. junij 2013 - Osveščanje mladih je ključnega pomena pri razvoju družbe, zato Razvojni center Srca Slovenije v vrtcih in šolah v Srcu Slovenije izvaja različna izobraževanja in delavnice. 473 mladih je v tem šolskem letu na skupno 23 delavnicah prepoznavalo podjetniške priložnosti na podeželju.

Tradicionalni zajtrk v OŠ Stranje Kamnik, november 2012

V šolskem letu 2012/13 je bilo v vrtcih in nižjih razredih osnovnih šol izvedenih osem predavanj in delavnic o kmetijstvu s poudarkom na lokalni samooskrbi, v razredih višje stopnje osnovnih šol ter na srednjih šolah pa je bilo poleg treh kmetijskih izvedenih tudi 12 podjetniških delavnic. Predavanja smo izvajali v javnih zavodih, ki so vključeni v Konzorcij vrtcev in šol območja Srce Slovenije.

Dijaki Gimnazije Litija so obiskali kmetijo Sešlar na Izlakah in spoznali načela biodinamičnega kmetijstva

Poslanstvo izobraževanja in sodelovanja s šolami in vrtci bomo nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu. Vsebine prilagajamo učnemu programu in usklajujemo z nosilci predmetov. Z veseljem prisluhnemo tudi dodatnim potrebam in pobudam in se veselimo sodelovanja tudi z novimi vzgojno izobraževalnimi zavodi.

Otroci skupine Polžkov iz vrtca v Šmartnem pri Litiji so se v učilnici preizkusili v spomladanskem obrezovanju sadnega drevja, marec 2013


Podprli smo pobudo Gimnazije Litija za zasaditev cvetličnih korit pred vhodom šole in pomagali pri pridobivanju donacijskih sredstev s strani lokalnih podjetij, Litija, maj 2013

Produkcija: Peternet