English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Litijski srednješolci pridobivajo nova znanja o samooskrbi

6. junij 2013 - Razvojni center Srca Slovenije je v sredo, 5. junija 2013, za dijake Gimnazije Litija organiziral ogled predelave biodinamičnega mleka na biodinamični kmetiji Sešlar na Izlakah. Ena izmed naših pomembnih usmeritev je namreč lokalna samooskrba, pri čemer je osveščanje mladih ključnega pomena.


Gospodar Franc Sešlar je dijakom uvodoma predstavil kmetijo, ki leži na strmem pobočju, kjer oranje ni možno, zato se je dejavnost kmetovanja že davno preusmerila v živinorejo. Leta 1999 so pridobili eko certifikat, od leta 2006 pa kmetujejo po biodinamičnih načelih. Glavna dejavnost kmetije Sešlar je predelava biodinamičnega mleka. »Da se kravam ob vsaki telitvi naredijo obročki na rogovih, je pa zanimivo vedeti« je pripomnil dijak ob razlagi in pomenu kravjih rogov. Dijaki so si na bližnjem pašniku pobližje ogledali še kompostni kup, v katerega so vključeni tudi različni biodinamični preparati, in napravo za mešanje preparatov, ki jo je naredil gospodar sam. Takšnih naprav v Sloveniji ni veliko, saj se biodinamiki poslužijejo ročnega mešanja preparatov.


Dijaki so uživali tudi ob degustaciji hišnih dobrot – različnih skutnih namazov, zorenega sira in domačega pirinega kruha. Biodinamiki verjamejo, da je hrana, ki je pridelana na tak način, hranilno in energijsko bogatejša, dijaki pa so po degustaciji res dobili energijo, da se odpravijo proti domu in naredijo domače naloge.Produkcija: Peternet