English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


»Znanje nam bo koristilo tudi za naprej, ko bomo iskali zaposlitev!«

31. januar 2013 - To je izjava ene od udeleženk delavnic inovacijskega podjetništva iz Osnovne šole Gabrovka-Dole, ki se izvajajo v okviru Konzorcija vrtcev in šol Srca Slovenije. Tjaša iz 8. razreda med drugim pravi tudi, da so se na delavnicah veliko naučili o podjetništvu, spoznali, na kaj vse mora biti podjetnik pozoren, predvsem pa kako prodati izdelek oz. storitev.

V januarju je Center za razvoj Litija na treh različnih šolah izvedel sedem podjetniških delavnic, in sicer na OŠ Gabrovka-Dole, Gimnaziji Litija in SŠ Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici. Skupaj se jih je udeležilo preko 110 mladih udeležencev ter trije profesorji. Profesorja iz Ivančne Gorice Igor Gruden in Jožica Smole pravita, da se jim takšna oblika pouka zdi »zelo koristna in privlačna popestritev izvajanja rednega učnega načrta pri poučevanju predmeta Poslovanje podjetij. Dijaki so v okviru svojega učnega podjetja preko jasnega, zanesljivega in didaktično optimalnega načina izvajanja učne ure spoznali nove pristope in poudarke pri zbiranju in ustvarjanju idej, invencij in inovacij ter imeli na njim privlačen in razumljiv način priložnost videti res raznovrstne in zanimive primere aplikacij pomembnega dela podjetništva. Na delavnici pa so z zanesljivim vodenjem in pravšnjim usmerjanjem v okviru timskega dela svoje možgane pripravili do mnogoterih idej, od praktičnih pa do zelo nenavadnih, kar dokazuje, da ste učinkovito razburkali njihovo domišljijo, kar je pri tej populaciji dijakov včasih kar težko doseči
 

Mladi so v okviru skupinskega dela prišli do zanimivih idej, kot na primer avtomobilske naprave, ki onemogoča vžig avtomobila, v kolikor zazna določeno stopnjo alkohola v krvi, subvencionirana zdrava prehrana v primeru obiska fitnesa, »volnene delavnice«, v okviru katerih lahko spoznaš celoten proces, od vzgoje in striženja ovac, uporabe volne do izdelave oblačil iz volne na tradicionalen način, lopata za kidanje snega z ogrevanim ročajem, parna komora za likanje oblačil, nakupovalni voziček z ekranom in možnostjo USB priključka za sprotno preverjanje nakupovalnega seznama in še mnoge druge. Poleg sproščanja ustvarjalnosti pa so za svoje inovativne ideje oblikovali tudi akcijske načrte za realizacijo idej, izdelali izkaze uspeha, definirali ciljne kupce ter določili prodajne in komunikacijske kanale za promocijo svojih izdelkov in storitev.

Z zadovoljstvom udeležencev in željo po nadaljnjem sodelovanju vedno znova dokazujemo potrebo po tovrstnih vsebinah že v samem formalnem vzgojno-izobraževalnem procesu ter neusahljivim virom ustvarjalnega razmišljanja mladih. Dejansko stanje na trgu dela pa kaže na veliko potrebo po podjetniškem, pogumnem in samozavestnem delovanju vsakega izmed nas.


Produkcija: Peternet