English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Župani Srca Slovenije o skupnih načrtih za leto 2013

11. december 2012 - Župani Razvojnega partnerstva središča Slovenije so se 10. decembra 2012 v Lukovici sestali na zadnjem letošnjem srečanju. Ob tej priložnosti so predstavniki vzgojno-izobraževalnih institucij z območja Srce Slovenije podpisali pismo o nameri za ustanovitev Konzorcija vrtcev in šol Srca Slovenije.

Župani Razvojnega partnerstva središča Slovenije so sprejeli poročilo o izvedenem programu v letu 2012 ter potrdil osnutek programa dela za naslednje obdobje. Med najbolj odmevnimi letošnjimi rezultati so:
  • Konzorcij vrtcev in šol območja Srce Slovenije, v katerega je trenutno vključenih 9 različnih vzgojno-izobraževalnih institucij in kjer so se že pričele odvijati delavnice s področja lokalne samooskrbe, podjetništva in turizma. Podpis konzorcijske pogodbe se je slavnostno odvil prav na tem srečanju.
  • Promocijske aktivnosti za lokalno samooskrbo s hrano kot so npr. nacionalni posvet »Lokalna hrana-priložnosti za nove zaposlitve«, kmetijsko-živilski sejem AGRA in brošura Pridelano s srcem, ki predstavlja 16 lokalnih nosilcev lokalne samooskrbe.
  • Promocijske aktivnosti za nesnovno kulturno dediščino kot so npr. strokovni posvet in okrogla miza, številčne delavnice, strokovni študijski obisk festivala Schinkenfest v Avstriji, vpis slamnikarstva, oglarstva in izdelovanja trničev v slovenski register nesnovne dediščine, brošura Naše kulturno bogastvo.
  • Nov avtodomarski produkt in nov kolesarski produkt z 32 kolesarskimi potmi treh tipov v skupni dolžini 1.448 km, ki so skupaj z lokalnimi znamenitostmi opisane v kolesarskem vodiču in karti S kolesi po Srcu Slovenije.
  • Aktivnosti za vključevanje v znamko Srce Slovenije in njeno promocijo kot so npr. delavnice, vzpostavitev novega Strokovno-upravljavskega sveta znamke, pridobitev Fakultete za turistične študije – Turistice kot razvojnega partnerja znamke, 33 nosilcev in 1 razvojni partner znamke, 700 različnih medijskih objav, udeležba na več kot 30 dogodkih in sejmih v Sloveniji in tujini.
  • Aktivnosti vključevanja v nacionalne in evropske partnerske mreže, kjer smo pripravili 14 prijav na različne razpise ter dobili odobrene 3 evropske projekte.
Župani Razvojnega partnerstva središča Slovenije so obravanavali načrte za skupne aktivnosti za prihodnje leto

Predstavljen je bil tudi program dela za leto 2013, ki bo nadaljeval z že omenjenimi aktivnostmi, poleg tega pa se loteva še novih vsebin, kot so spodbujanju uporabe obnovljivih virov energije in večje energetski učinkovitosti občin, promociji dobrih praks območja na področju aktivnega staranja, spodbujanju (odgovorne) inovativnosti na lokalnem nivoju, itd.

Program dela 2013 je bil usklajen s posameznimi občinami, dokončno pa bo sprejet januarja, ko bodo opravljeni še razgovori z občinami Kamnik, Domžale in Mokronog-Trebelno. Slednja je na Srce Slovenije ponovno naslovila interes po vključitvi v skupni program, saj rezultati dela kažejo na odlične učinke skupnega razvojnega povezovanja.
 

Ravnatelji vzgojno-izobraževalnih institucij z območja Srce Slovenije so podpisali pismo o nameri za ustanovitev Konzorcija vrtcev in šol Srca Slovenije

Produkcija: Peternet