English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Prebujamo ustvarjalnost mladih v Srcu Slovenije

27. november 2012 - V decembru bo devet vzgojno-izobraževalnih institucij z območja podpisalo pismo o nameri za ustanovitev Konzorcija vrtcev in šol Srca Slovenije. V sodelovanju z javnimi institucijami Center za razvoj Litija dviguje ustvarjalni potencial mladih in krepi povezave z lokalnim okoljem.

Namen sodelovanja z vrtci in šolami je, preko delavnic in predavanj, vzpostaviti trajno informiranje o področjih lokalne samooskrbe, podjetništva in turizma. Na nekaterih vrtcih in šolah že potekajo podjetniške delavnice. Mlade želimo oborožili z znanjem, predvsem pa s konkretnimi in praktičnimi izkušnjami o tem, kako generirati podjetniške ideje ter jih na učinkovit način pretvoriti v inovacije – torej ideje, ki jih trg prepozna kot vredne in koristne. Učenci bodo oblikovali in selekcionirali lastne podjetniške ideje ter zanje oblikovali mini poslovni načrt. Verjamemo, da se na območju nahajajo številni podjetniški in inovativni potenciali, ki čakajo na možnosti in priložnosti, da se pokažejo, nadgradijo in manifestirajo v dobro vseh, ki tukaj živimo in ustvarjamo.


Izvedena je bila tudi že prva serija predavanj o lokalno pridelani hrani in pomenu uživanja sveže zelenjave in sadja, in sicer v tednu Tradicionalnega slovenskega zajtrka. Na petih šolah in vrtcih (OŠ Šmartno pri Litiji, OŠ Šentrupert, OŠ Šmartno v Tuhinju, OŠ Stranje, vrtec Ivančna Gorica) smo predstavili tudi primer dobre prakse, zadrugo Jarina, ki uspešno širi mrežo pridelovalcev zelenjave in sadja za oskrbovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov na območju.
 

Produkcija: Peternet