English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Ravnatelji šol iz območja Srce Slovenije na skupnem srečanju

11. september 2012 - V Dolu pri Ljubljani so se 10. septembra 2012 sestali ravnatelji osnovnih in srednjih šol območja Srce Slovenije in razpravljali o možnostih obogatitve svojih programov na področjih lokalne samooskrbe, podjetništva in turizma z elementi iz lokalnih okolij. Moč je v sodelovanju in povezovanju, zato si bo Center za razvoj Litija tudi v prihodnje prizadeval za dvigovanje ustvarjalnega potenciala prostora.

Priložnosti za sodelovanje v zgodbi Srca Slovenije je veliko. V sodelovanju z ravnatelji želimo vzpostaviti trajno informiranje, osveščanje, usposabljanja in izobraževanje v vzgojno izobraževalnih zavodih za področja lokalne samooskrbe, podjetništva in turizma.
 


Produkcija: Peternet