English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Predstavniki Srca Slovenije na delovnem obisku v Bosni in Hercegovini ter Srbiji

13. junij 2012 - Z namenom bodočega sodelovanja na različnih področjih so se predstavniki Centra za razvoj Litija, Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije in občin območja med 6. in 8. junijem 2012 udeležili delovnega obiska v Bosni in Hercegovini ter Srbiji.

V Bosni in Hercegovini so obiskali občino Bijeljino in se s podžupanom ter vodjem oddelka za gospodarstvo in kmetijstvo pogovarjali o možnostih za ustanovitev Lokalne akcijske skupine, o pogojih, partnerjih ter priložnostih, ki jih ponuja črpanje evropskih LEADER sredstev za razvoj podeželja. Dobre prakse izvedenih projektov na območju Srce Slovenije je predstavil Željko Savič, predsednik LAS Srce Slovenije.

V srcu Srbije, Kragujevcu, so se sestali s predstavniki Regionalne agencije Šumadije in Pomoravlja, ki so v marcu že obiskali Srce Slovenije. Po obisku na občini, so se na Gospodarski zbornici seznanili z delovanjem avtomobilskega in gradbenega grozda. Kragujevac je namreč v zadnjem obdobju doživel hiter razvoj kot posledica investicij italijanskega Fiata v kragujevško Zastavo.

Delovni obisk so sklenili v srbski občini Rekovac, kjer so številnim prisotnim predstavili delovanje LAS Srce Slovenije, poleg tega pa je župan Občine Šentrupert, Rupert Gole, predstavil primer dobre prakse prizadevanja za energetsko samooskrbo v njihovi občini. Obisk je bil priložnost za poglobitev stikov in odpiranje možnosti za prihodnje sodelovanje v različnih skupnih projektih.
 

Občina Bijeljina, Bosna in Hercegovina


Občina Kragujevac, Srbija

Občina Rekovac, Srbija

Produkcija: Peternet