English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Izzivi mladih v lokalnih skupnostih

11. maj 2012 - Pomanjkanje stikov med delodajalci in mladimi je, po mnenju sodelujočih na javni tribuni Mladinskega centra Litija, ključni izziv s katerim se soočajo mladi.

Javna tribuna, ki je 9. maja 2012 potekala v Litiji, je del projekta Skupaj na delu, ki ga Mladinski center Litija organizira v sodelovanju z mladinsko mrežo MaMa. Center za razvoj Litija je na Tribuni sodeloval kot moderator ene izmed skupin za identifikacijo izzivov mladih ter kot strokovni predstavnik s številnimi izkušnjami in izvedenimi aktivnostmi na področju dela z mladimi ter spodbujanja inovativnosti in podjetništva v Srcu Slovenije.

Namen projekta je vzpostavitev civilnega dialoga za reševanje izzivov mladih v lokalni skupnosti, v katero so poleg mladih vključeni tudi javni uslužbenci, podjetniki ter akterji gospodarstva, nevladnih organizacij in medijev. Na srečanju je bilo izpostavljeno predvsem to, da imajo mladi v Litiji pomanjkljivo infrastrukturo za druženja in športna udejstvovanja ter za učinkovito ustvarjanje v okviru društev in drugih organizacij, da jim primanjkuje samozavesti in odločnosti za razvoj lastnih kariernih poti, predvsem pa to, da nimajo dovolj stika s potencialnimi delodajalci in možnosti za spoznavanje različnih poklicev in pridobivanja konkretnih delovnih izkušenj, tudi v okviru prostovoljstva. Udeleženci javne tribune so koordinacijski ekipi, v kateri sodeluje tudi Center za razvoj Litija, predlagali organizacijo javnega dogodka, ki bi povezoval tako podjetnike in podjetja kot mlade in njihove starše.
 

Mladinski center Litija je organiziral javno tribuno na temo izziviv mladih v lokalnih skupnostih

Produkcija: Peternet