English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Prvo srečanje direktorjev občinskih uprav Srca Slovenije

 
16. april 2012 - Uspešnost začrtanih projektov, ki se izvajajo v okviru Razvojnega partnerstva središča Slovenije, je v veliki meri odvisna od aktivnega sodelovanja vključenih občin in posameznih direktorjev občinskih uprav kot ključnih znanilcev sprememb regionalnega razvoja.

V Ivančni Gorici je 12. aprila 2012 potekalo prvo srečanje direktorjev občinskih uprav Srca Slovenije s poglavitnim namenom izmenjavanja izkušenj pri izvajanju in sodelovanju na različnih razvojnih projektih. Direktorji občinskih uprav so se v preteklosti že srečevali, zato se je na pobudo Občine Ivančna Gorica porodila ideja, da se srečanja obudijo. Prisotni so se seznanili z znamko Srce Slovenije, ki jo je predstavila članica strokovno-upravljavskega sveta znamke in strokovnjakinja na področju marketinga, Ladeja Godina Košir, poudarila pa je pomembnost blagovne znamke kot kapitala, ki ima za uporabnika edinstveno vrednost. Gre za način, kako iz obstoječega ustvariti več, kar je odlično uspelo znamki Srce Slovenije.

Ker je občina Ivančna Gorica šele pred kratkim vstopila v Razvojno partnerstvo središča Slovenije, je bilo tokratno srečanje tudi priložnost za predstavitev občine in promocijskih aktivnosti, ki potekajo z uvajanjem nove blagovne znamke »Prijetno domače«. Kot primera dobre prakse sta bila izpostavljena predvsem lokalna tržnica in subvencioniranje gradnje malih komunalnih čistilnih naprav.

Po uradnem delu srečanja so si udeleženci ogledali Jurčičevo domačijo na Muljavi, ki predstavlja eno izmed turističnih točk območja, in si v neformalnem pogovoru izmenjavali izkušnje ter soglasno poudarili koristnost tovrstnih srečanj.


                                                                                                  foto: Občina Ivančna Gorica


                                                                                                 foto: Občina Ivančna Gorica

Produkcija: Peternet