English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Prvo letošnje srečanje županov Srca Slovenije

10. maj 2012 - V Mengšu je 8. maja 2012 potekalo letošnje prvo srečanje Območnega sveta Razvojnega partnerstva središča Slovenije. Župani in koordinatorji občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš in Šentrupert so obravnavali tekoče aktivnosti, ki se izvajajo v okviru partnerstva.

Seznanili so se z rezultati dela Razvojnega partnerstva središča Slovenije v prvih štirih mesecih letošnjega leta. Podana je bila tudi informacija o aktualnem izvajanju Strategije turističnega območja Srca Slovenije ter o izvajanju projekta Promocija turističnega območja Srca Slovenije. Tema sestanka je bil tudi Odlok o turističnem vodenju na območju Srce Slovenije. Območni svet je med drugim predlagal doslednejše upoštevanje organizacijske strukture, definirane v Strategiji turizma za območje Srce Slovenije.
 

                                                                                                              foto: Občina Mengeš


                                                                                                              foto: Občina Mengeš

Produkcija: Peternet