English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Sodelovanje s Hrvaško

18. april 2012 – Na Hrvaškem, v Zadru, je 18. aprila 2012 potekalo srečanje predstavnikov Centra za razvoj Litija s predstavniki občine Zadar, Zadarske županije, Razvojne agencije Zadarske županije in predstavniki lokalnih čebelarskih društev.

Na srečanju so predstavniki Centra za razvoj Litija predstavili delovna področja, na katerih delujejo. Partnerjem so bile predstavljene slovenske izkušnje na področju lokalnega in regionalnega razvoja s poudarkom na razvoju podeželja. Gostiteljem smo predstavili delovanje Lokalne akcijske skupine (LAS) Srce Slovenije, saj jih zanimajo predvsem mali in inovativni projekti na podeželju. Center za razvoj Litija projekte, ki so podprti skozi program LEADER, izvaja že od leta 2007 dalje.

Hrvaška bo prihodnje leto postala članica Evropske unije, zato bo imela tudi dostop do teh evropskih sredstev. Trenutno se na Hrvaškem ustanavljajo lokalne akcijske skupine, ki jih zaenkrat v glavnem financirajo lokalne skupnosti. Na območju Zadarske županije delujejo oz. so v procesu ustanavljanja 3 take skupine. Srečanja so se poleg predstavnikov Centra za razvoj Litija udeležili tudi predstavniki Čebelarske zveze Slovenije, ki so gostom predstavili možnosti za razvoj čebelarskega turizma, organiziranost in dolovanje nacionalne zveze.


Predstavniki Centra za razvoj Litija se sestali s predstavniki občine Zadar

Produkcija: Peternet