English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Nacionalni posvet ob razpisih programa MED v Litiji

14. marec 2012 - V Litiji je v sredo, 7. marca 2012, potekal Nacionalni posvet ob usmerjenih razpisih programa MED, ki ga je ob podpori Centra za razvoj Litija organiziralo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Na dogodku so bile predstavljene izkušnje slovenskih partnerjev, med njimi tudi projekta Listen to the voice of villages in CO2-NeuTrAlp, ki ju uspešno izvaja Center za razvoj Litija.

Po pozdravnem nagovoru župana Občine Litija, Francija Rokavca, je približno 40 udeležencev nagovorila Margarita Jančič iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor, nacionalna predstavnica v nadzornem odboru Programa MED. Ključni namen dogodka je bil pomagati slovenskim partnerjem in prijaviteljem pri pripravi kakovostnih projektnih predlogov.

Večkrat so bili poudarjeni ključni elementi kakovostnih transnacionalnih projektov:
  • transnacionalna dodana vrednost - relevantne so teme, ki presegajo lokalni problem ali potrebo; ki niso relevantne samo za eno mesto, občino, regijo, deležnika, temveč se osredotočajo na potrebe ali probleme v širšem prostoru ter terjajo sodelovanje in skupno pripravo rešitev,
  • vpetost v konkretna območja in aktivnosti na posameznih področjih,
  • ne izmišljujmo si potreb ampak jih prepoznamo v sodelovanju s konkretnimi deležniki,
  • s projektnimi aktivnostmi zapolnimo identificirane vrzeli,
  • zagotovimo uporabne rezultate, ki jih bo možno udejanjiti,
  • pri tem smo inovativni, tako na vsebinskem delu, kot v pristopu, aktivnostih, kot pri rezultatih projektov.
Na dogodku  so bile predstavljene izkušnje slovenskih partnerjev in prijaviteljev v obstoječih projektih, med njimi tudi projekta Listen to the voice of villages in CO2-NeuTrAlp, ki ju uspešno izvaja Center za razvoj Litija.

V nadaljevanju pa sta sledili delavnici na temi 1. razpisa:
  • Krepitev inovacijskih zmogljivosti malih in srednjih podjetij na področju obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije,
  • Razširjanje inovativnih rešitev na področju obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije v Mediteranskih mestih.
Preko delavnic so bile na omenjeni temi identificirane potrebe območij, iz katerih udeleženci prihajajo, oziroma potrebe na področjih njihovega dela. V nadaljevanju so nato udeleženci iskali možne rešitve za identificirane potrebe. Delavnice so tako potencialnim projektnim partnerjem dale ideje, kaj bi se dalo vključiti v projekte in jim pomagale identificirati možne medsebojne povezave med udeleženci. Vse to z namenom pomagati potencialnim partnerjem, da bi v projekte vstopili z jasno sliko, katere probleme, potrebe ali potenciale bodo v projektu obravnavali in na katerih teritorialnih območjih. Tukaj rezultatov delavnic posebej ne navajamo, saj ni bil namen delavnic izpostavljati določenih tem, oziroma dajati posameznim rešitvam, ki so bile identificirane, prednost pred tistimi, ki morda na delavnicah sploh niso bile prepoznane, pa so dejansko zelo relevantne.

Vir: Spletna stran Cilj 3 – Teritorialno sodelovanje
 

V Litiji je v organizaciji Ministrstva za infrastrukturo in prostor in ob podpori Centra za razvoj Litija potekal nacionalni posvet ob odprtju razpisov programa MED
 

Na dogodku so bile predstavljene tudi izkušnje slovenskih partnerjev, med njimi projekta Listen to the voice of villages in CO2-NeuTrAlp, ki ju uspešno izvaja Center za razvoj Litija

Produkcija: Peternet