English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Napoved: Nacionalni posvet ob odprtem razpisu programa Mediteran

24. februar 2012 - V Litiji bo v sredo, 7. marca 2012 potekal Nacionalni posvet ob usmerjenih razpisih programa Mediteran. Dogodek organizira Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v sodelovanju s Centrom za razvoj Litija.

Trenutno je odprt usmerjen razpis programa Mediteran na temo inovativnih rešitev na področju obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti v mediteranskih mestih in regijah, kmalu pa se bo odprl tudi drugi usmerjeni razpis na prioriteti 3: izboljšanje mobilnosti in teritorialne dostopnosti.

Osnovni namen posveta je potencialnim slovenskim projektnim partnerjem predstaviti usmerjena razpisa programa: 
razpis na temo inovativnih rešitev na področju obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti v mediteranskih mestih in regijah ter razpis na temo izboljšanja mobilnosti in teritorialne dostopnosti.

Ob predstavitvi razpisov bodo projektni partnerji v štirih transnacionalnih projektih predstavili svoje izkušnje sodelovanja v transnacionalnih projektih. V drugem delu posveta želimo vzpodbuditi udeležence, da predstavijo svoje potrebe ter pobude za projekte. Z namenom da omogočimo povezovanje potencialnih projektnih partnerjev in drugih deležnikov bo ta del posveta potekal v obliki interaktivnih delavnic.

Nacionalni posvet ob usmerjenih razpisih programa MED se bo odvijal v sredo, 7. marca 2012, v veliki sejni sobi Občine Litija, na Jerebovi ulici 14 v Litiji. Dogodek bo potekal od 9.00 do 13.30.

PRIJAVA:
Udeležba na dogodku je brezplačna, prosimo le, da svojo udeležbo potrdite s pošiljanjem izpolnjenega prijavnega obrazca na e‐naslov eva.stare@gov.si do ponedeljka, 5. marca 2012. Obrazec je dostopen tukaj.


PROGRAM:
 
9.00 Sprejem udeležencev

9.30 Franci Rokavec, župan Občine Litija: Pozdrav udeležencev

9.35 Margarita Jančič, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor: Uvodni nagovor

9.45 Eva Stare, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor: Predstavitev usmerjenih razpisov programa MED

10.15 Pogovor o izkušnjah projektnih partnerjev
• Vladimir Rudl, Mariborska razvojna agencija: projekt ADC
• Gregor Steklačič, Center za razvoj Litija, Gregor Švajger, Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Mariboru: projekt CO2NeuTrAlp
• Klavdija Uršič, Janez Pišek, Tehnološka agencija Slovenije: projekt FINNO
• Gašper Kleč, Center za razvoj Litija: projekt Listen to the voice of villages

10.50 Eva Stare, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor: Predstavitev načina dela v delavnicah

11.00 Odmor s kavo

11.30 Sočasni interaktivni delavnici:
I. Obnovljivi viri energije in energetska učinkovitost v mestih in regijah
II. Mobilnost in teritorialna dostopnost

12.30 Predstavitev rezultatov delavnic in mreženje

13.30 Margarita Jančič, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor: Zaključek posveta


Za dodatne informacije se obrnite na nacionalno kontaktno točko programa MED:
Eva Stare
eva.stare@gov.si
01 478 7023


Produkcija: Peternet