English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Predstavniki občin o poteku projekta Promocija turističnega območja Srce Slovenije

21. september 2011 - Na pobudo županov občin Kamnik, Litija in Mengeš je v sredo, 21. septembra 2011 na Občini Mengeš potekal sestanek na temo predstavitve projekta Promocija turističnega območja Srce Slovenije. Gre za skupni projekt Razvojnega partnerstva središča Slovenije, ki je bil odobren na 5. razpisu SVLR v okviru prioritete Razvoj regij. Projekt se je razvil leta 2009 na Centru za razvoj Litija, nosilka pa je Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik.

Namen sestanka je bila seznanitev županov in koordinatorjev vključenih občin s potekom izvedbe projekta Promocija turističnega območja Srce Slovenije ter potrditev predloga za izvedbo aktivnosti v letu 2011. Le-te obsegajo: ponatis promocijskih materialov Srca Slovenije, izdelavo stenskega koledarja z domačimi in umetnostnimi obrtmi Srca Slovenije, izvedbo izobraževanj za turistične ponudnike in vodnike, pripravo skupnega turističnega produkta Po Plečnikovih poteh v Srcu Slovenije, koordinacijo in vodenje projekta ter pripravo tehnične podlage za spletno stran za turizem v okviru skupnega portala Srca Slovenije. Navzoči so s predlogom soglašali, ostale aktivnosti se bodo izvajale v letu 2012.

Predstavniki občin so razpravljali tudi o skupnem projektu lokalne samooskrbe s hrano, ki so ga župani RPSS potrdili na srečanju v maju. Podana je bila pobuda, da se že v letu 2011 pristopi k izdelavi analize stanja po občinah na področju lokalne samooskrbe, predlog sklepa bo obravnavan na naslednji seji razvojnega partnerstva.

Kot zadnja točka je bilo predstavljeno izvajanje projekta predstavitev območja Srce Slovenije na sejmu Alpe-Adria: Turizem in prosti čas januarja 2012, ki poteka v sodelovanju z Gospodarskim razstaviščem in Zavodom za turizem Ljubljana. Na sejmu bo Srce Slovenije nastopalo kot regija partnerica, o podrobnostih predstavitve pa bodo koordinatorji občin natančneje obveščeni na prihodnjem sestanku v začetku oktobra po naknadnem usklajevanju z Zavodom za turizem Ljubljana. Koncept same predstavitve na sejmu bo izrazito inovativen, sledil bo nosilni temi »zdravje v Srcu Slovenije«, poudarek pa bo tudi na povezovanju Srca Slovenije z Ljubljano, kar se bo odražalo tudi v sami postavitvi scene.
 
Saša Ceglar, Center za razvoj Litija


Produkcija: Peternet