English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


ČLANSTVO V ZDRUŽENJIH, MREŽAH

Projekte za povečevanje kakovosti življenja v Srcu Slovenije uresničujemo s pomočjo partnerjev. Povezovanje in mreženje razumemo kot učinkovito obliko uspešnega skupnega dela! Razvojni center Srca Slovenije sodeluje z 230 oganizacijami iz več kot 30 držav. Svoja projektna partnerstva Srce Slovenije vse bolj usmerja v polnopravna članstva v uglednih mednarodnih organizacijah.

Razvojni center Srca Slovenije je član naslednjih mrež oz. združenj:
  • 2016, Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci EU Wide Network Več>
  • 2015, CESIE - European centre for studies and initiatives Več>
  • 2015, EUROMONTANA, European Association of mountain areas Več>

Produkcija: Peternet