English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


LAS Srce Slovenije obiskali predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in Evropske komisije

10. junij 2011 - Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije so 9. junija v sklopu ogledov dobrih praks pri razvoju podeželja obiskali predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in predstavniki Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja pri Evropski komisiji.

Predstavniki LAS Srce Slovenije so na turistični kmetiji Pr' Krač v Dolskem gostom predstavili glavne rezultate preteklega obdobja in izpostavili predvsem koristnost porabljenih sredstev na območju skozi večje število manjših projektov, ki dejansko pomenijo oplemenitenje teh sredstev in veliko število kakovostnih konkretnih rezultatov. Na ta način tudi vključene občine prepoznavajo pomen LAS in korist vloženih lastnih sredstev, ki se povrnejo vsaj dvakratno.

Gostitelj obiska je na turistični kmetiji Pr' Krač predstavil konkreten projekt, izveden s pomočjo sredstev Leader in sicer ureditev etnološke zbirke na domačiji. Predstavniki ministrstva in Evropske komisije so se seznanili tudi s projektom Turističnega društva Dolsko – uporaba kulinarične dediščine pri gradnji identitete Dežele Jurija Vege, ki so si ga gostje nato ogledali tudi na terenu v novo opremljenih prostorih turističnega društva. Predstavnica Aktiva žena Plamen Dolsko je izpostavila pomen takšnega prostora za aktivno udejstvovanje žensk na kulinaričnem področju in za medgeneracijsko povezovanje. Nazadnje so si gostje ogledali še projekt Kolesarska točka Srca Slovenije v okviru gostišča Vegov Hram v Dolskem.

Nad rezultati in predstavljenimi konkretnimi projekti so bili gostje navdušeni in so Lokalni akcijski skupini Srce Slovenije izrekli priznanje za dosedanje izjemno uspešno delo ter ga označili kot vzor za uspešno izvajanje osi Leader v Sloveniji.

Saša Ceglar, Center za razvoj Litija


Produkcija: Peternet