English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Župani iz Makedonije na ogledu dobrih praks v Sloveniji

10. marec 2011 – Center za razvoj Litija v okviru projekta Prednosti širitve Evropske Unije za regionalni razvoj, ki se izvaja preko programa Evropa za državljane, v tem tednu gosti pet županov iz Severo-vzhodne regije iz Makedonije. Namen njihovega študijskega obiska je ogled dobrih praks in seznanitev z uspešnimi regijskimi projekti na območju Srca Slovenije, ki so bili sofinancirani preko različnih programov mednarodnega sodelovanja.

Slovenijo so obiskali župani makedonskih občin Kumanovo, Kriva Palanka, Staro Nagoričane, Kratovo in Lipkovo. V času od 7. do 11. marca so skupaj s predstavniki regionalne agencije obiskali nekatere občine na območju Srca Slovenije: Dol pri Ljubljani, Domžale, Kamnik, Litija, Lukovica, Šentrupert in Šmartno pri Litiji. Seznanili so se s primeri dobrih praks pridobitve evropskih sredstev za razvoj iz različnih programov.

Ogledali so si centralno čistilno napravo v Domžalah, hotel Malograjski dvor v Kamniku, Terme Snovik ter Zdravilni gaj Tunjice. Seznanlili so se tudi s projekti, ki so bili podprti preko Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije (sredstva Leader) in obiskali TIC Jurij Vega v Dolskem, Turistično kmetijo Pr'Krač in Kolesarsko točko v Dolskem. Spoznali so vključevanje Centra za razvoj Litija v programe transnacionalna sodelovanja in obiskali pilotno območje projekta Listen to the voice of villages, Oglarsko deželo.

Gostje iz Makedonije so se seznanili tudi z znamko Srce Slovenije, ki obsega območje v obliki srca v osrednji Sloveniji, njena vsebina pa je vezana na spodbude za razvoj ustvarjalnih potencialov prostora in kakovost prebivanja v njem. Gostje so bili navdušeni tudi nad mrežo za lokalno samooskrbo s hrano, jutri pa se bodo v Šentrupertu udeležili še konference o inovativni lokalni skupnosti, na kateri bo predavala tudi direktorica RCL, Aleksandra Gradišek.

V letu 2010 je Center za razvoj Litija z Regionalno agencijo Severo-vzhodne regije iz Makedonije že izvedel projekt, ki ga je sofinancirala Vlada Republike Slovenije, namenjen pa je bil izmenjavi znanj in dobrih praks med Slovenijo in Makedonijo. Tokratni obisk županov petih makedonskih mest je nadgradnja medsebojnega sodelovanja, saj je odlična priložnost za mreženje s slovenskimi župani, medsebojno povezovanje in iskanje možnosti za sodelovanje v prihodnosti.

V okviru obiska delegacije županov iz Makedonije je v sredo, 9. marca, na Občini Kamnik potekala novinarska konferenca, na kateri je bila predstavljena vsebina projekta, sodelovali pa so Marjan Šarec, župan Občine Kamnik in predsednik Območnega sveta Razvojnega partnerstva središča Slovenije, Aleksandra Gradišek, direktorica Centra za razvoj Litija, Mladen Protic, direktor Regionalne agencije Severno-vzhodne planske regije iz Makedonije ter župani občin iz Makedonije.

Predstavniki slovenske in makedonske strani so se strinjali, da je nadaljnje sodelovanje pri prijavah mednarodnih projektov koristno in potrebno. Poudarek je prenosu znanj, dobrih praks ter informacij o evropskih programih za pridobivanje razvojnih sredstev. V okviru projekta bo potekal še obisk slovenskih partnerjev v Makedoniji, Slovenijo pa bodo makedonski gostje ponovno obiskali že aprila.

Ana Savšek, Center za razvoj Litija

  
Župani iz Makedonije na Občini Kamnik in Občini Domžale

Ostale fotografije si lahko ogledate v Fotogaleriji.


Produkcija: Peternet