English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


LAS Srce Slovenije na ogledu dobrih praks na Koroškem

18. oktober 2010 - Sodelovanje je eden od ključev do uspeha, izmenjava izkušenj in dobrih praks pa osnova za razvoj. Prav zato je LAS Srce Slovenije sredi oktobra za člane lokalne akcijske skupine in nosilce projektov organiziral strokovno ekskurzijo na Koroško. Sprejeli so nas predstavniki LAS Mislinjske in Dravske doline, ki so nas seznanili z njihovimi pristopi k razvoju podeželja in trženju izdelkov s podeželja.

Na Koroškem nas je predsednica zadruge za razvoj podeželja, Marija Praznik, seznanila z načinom njihovega delovanja in predstavila ključne projekte, ki so bili financirani iz programa Leader. Vzporednice z našim območjem Srce Slovenije smo našli na mnogih področjih, tudi pri trženju izdelkov in pridelkov s podeželja, s čimer se v zadnjem obdobju aktivno ukvarja zadruga Jarina. Navdušeni smo bili nad stacionarno trgovino v Slovenj Gradcu, ki je bogato založena z izdelki s podeželja in jo domačini z veseljem obiskujejo. Gostiteljem smo predstavili tudi delovanje mreže za samooskrbe s hrano na našem območju, posebej smo jih navdušili nad načinom oskrbovanja šol in vrtcev. Veliko idej za nadaljnje delo smo dobili tudi na ogledu različnih ekoloških kmetij na Koroškem, ki se uspešno ukvarjajo s trženjem svojih izdelkov.

Ana Savšek, Center za razvoj LitijaProdukcija: Peternet