English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


LAS Srce Slovenije na mednarodni izmenjavi idej na Škotskem

1. oktober 2010 - Konec septembra se je Mitja Bratun, predstavnik LAS Srce Slovenije v Edinburgu na Škotskem udeležil do sedaj največjega evropskega srečanja aktivnih oblikovalcev razvoja podeželja, v okviru katerega je potekal sejem projektnega sodelovanja in 10. redno srečanje nacionalnih mrež za razvoj podeželja.

Na posvetu je bilo prisotnih 270 udeležencev, med njimi predstavniki ministrstev odgovornih za izvajanje programa LEADER, predstavniki institucij na ravni EU, predstavniki nacionalnih mrež za razvoj podeželja, predstavniki evropskih lokalnih akcijskih skupin ter podeželskih interesnih skupin iz 23 držav članic EU. Med njimi so bili tudi trije predstavniki iz Slovenije: predstavnik LAS Srce Slovenije, Mitja Bratun, predstavnica LAS Obsotelje in Kozjansko, Anita Čebular ter Matej Štepec, upravljavec slovenske Mreže za podeželje. S svojo predstavitveno stojnico so poskrbeli za predstavitev Slovenije in s pomočjo konkretnih predlogov, ki so jih zbrali med slovenskimi LAS-i, odprli nove možnosti razvoja slovenskega podeželja. Slovenski predstavniki bodo skušali lokalne akcijske skupine (LAS) vzpodbuditi za aktivno evropsko mreženje, ki je tudi eden od glavnih ciljev programa Leader ter hkrati pomemben vzpodbujevalec razvoja podeželskih območij.

Organizatorja, Škotska in Evropska mreža za razvoj podeželja, sta tokratno srečanje organizirala v sklopu mednarodnega sejma sodelovanja (EU Rural Cooperation Fair). Namen dogodka je bila izmenjava znanj in izkušenj udeležencev za uspešnejše izvajanje lokalnih razvojnih strategij Leader območij – izvajanje čezmejnega projektnega sodelovanja v okviru ukrepa Leader, ki ga od leta 2008 aktivno izvajamo tudi v Sloveniji. S pomočjo izvajanja evropskega programa Leader (njegov namen je podpreti lokalno prebivalstvo pri uresničevanju lokalnih razvojnih pobud), za izvajanje katerega je v Sloveniji odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se podpira tudi mednarodno in medregijsko sodelovanje kot sredstvo za doseganje lokalnih razvojnih načrtov.

Aktivne mednarodne delavnice, ki so jih organizatorji pripravili za udeležence, so znotraj različnih tematskih sklopov omogočile neposredno soočenje problemov posamezne države in lokalnega okolja znotraj nje ter hkrati pripravile teren za skupna čezmejna sodelovanja.
Sejem v Edinburgu je bil odlična priložnost za srečanje ljudi iz celotne Evrope in kot takšen eden od dobrih primerov graditve evropske identitete.

Vir: Anita Čebular, Razvojna agencija Sotla
 
     
Predstavnik LAS Srce Slovenije, Mitja Bratun, je Slovenijo predstavljal na
evropskem srečanju oblikovalcev razvoja podeželja

Produkcija: Peternet