English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Makedonci na ogledu dobrih praks v Srcu Slovenije

V okviru obiska partnerjev iz Makedonije je 15. aprila na Občini Litija potekala novinarska konferenca, na kateri je direktorica Centra za razvoj Litija, Aleksandra Gradišek, podpisala dogovor o sodelovanju z Regionalno agencijo Severno-vzhodne planske regije iz Makedonije. Makedonske kolege je Center za razvoj Litija gostil v okviru projekta Prenos znanja v Makedonijo, ki sofinancira Vlada Republike Slovenije. Namen študijskega obiska je bil ogled dobrih praks na območju Srca Slovenije, predvsem na področjih razvoja podeželja, turizma in podjetništva.

V času od 12. do 15. aprila so gostitelji Makedoncem predstavili projekte, ki se izvajajo v okviru pristopa Leader iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in primere dobrih praks v občinah Litija, Dol pri Ljubljani in Kamnik. Obisk Makedoncev v Srcu Slovenije je nadaljevanje delavnic, ki so jih predstavniki Centra za razvoj Litija februarja izvedli za občine Severno-vzhodne planske regije Makedonije na temo črpanja evropskih sredstev in organiziranja razvojnih projektov na regionalnem nivoju. Makedonci so na omenjenih delavnicah izrazili željo po predstavitvi dobrih praks, ki so zrasle iz zasebnih podjetniških iniciativ na podeželju, ter iz nacionalnih in evropskih vzpodbud za razvojne projekte.

Namen študijskega obiska je bila seznanitev s pristopom pri izvajanju lokalnih in regionalnih projektov ter povezovanje občin. Ob podpisu pisma o nameri so se predstavniki slovenske in makedonske strani strinjali, da je nadaljnje sodelovanje koristno in potrebno. Center za razvoj Litija bo tako s svojim znanjem in izkušnjami prispeval k krepitvi makedonske razvojne institucije, sodelovanje pa se bo odvijalo tudi pri prijavi mednarodnih projektov. V mesecu predvidevamo ponovni delovni obisk naših partnerjev v Makedoniji.

Ana Savšek, Center za razvoj Litija

Ostale fotografije si oglejte v fotogaleriji!Produkcija: Peternet