English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


LAS Srce Slovenije na sejmu v Gornji Radgoni

Na mednarodnem kmetijsko – živilskem sejmu v Gornji Radgoni se od 29. avgusta do 5. septembra 2009 predstavlja Lokalna akcijska skupina občin Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Lukovica in Kamnik. V nedeljo, 30. avgusta je na konferenci potekala predstavitev projektov v Srcu Slovenije na temo »Gozd je vir energije«. Predavanja sta organizirala Center za razvoj Litija in Zavod za gozdove Slovenije, predstavljena pa je bila oglarska tradicija na Dolah pri Litiji, projekta Les v ponovno življenje in CO2-NeuTrAlp, LAS Srce Slovenije in prednosti druženja in učenja v naravi.

Produkcija: Peternet