English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Zaključena prva faza javnega poziva LAS Srce Slovenije za leto 2010

8. junij 2009 - Dne 8.6.2009 se je zaključila prva faza javnega poziva LAS Srce Slovenije. Do tega dne je na sedež LAS prispelo 46 idejnih projektnih predlogov iz petih občin: 6 iz občine Dol pri Ljubljani, 10 iz občine Kamnik, 16 iz občine Litija, 6 iz občine Lukovica, 5 iz občine Šmartno pri Litiji ter 3 za skupni predlogi za celotno območje LAS v skupni vrednosti 1.049.269 € z DDV in skupni višini zaprošenih sredstev 693.305 €.

Ocenjevalna komisija LAS je pregledala vse vloge ter glede na število vlog, zaprošeno višino sofinanciranja in razpoložljiva sredstva za sofinanciranje projektov za leto 2010, ki znaša 226.000 €, pripravila predlog za razvojni svet LAS. Na podlagi sprejetih t. i. izključitvenih kriterijev se je k oddaji vloge za drugo fazo poziva povabilo 22 prijaviteljev, z določenimi od njih pa se bodo še opravili razgovori za vsebinsko oz. finančno usmeritev projektov.

Rok za oddajo vlog za 2. fazo je 14.8.2009 ob 12. uri, projekti za sofinanciranje pa bodo potrjeni na seji razvojnega sveta v začetku septembra. Do konca septembra bodo z upravičenci podpisane pogodbe o sofinanciranju, to pa je tudi rok za oddajo letnega izvedbenega načrta 2010 na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Splošna ugotovitev ocenjevalne komisije, razvojnega sveta in upravljalca LAS je, da so projekti večinoma premalo inovativni, ne dovolj trajnostni in ne prispevajo dovolj k dvigu konkurenčnosti območja, prav tako pa številni niso dovolj dobro finančno ovrednoteni. Zato bodo v bodoče pozivi bolj ciljno usmerjeni, pri čemer bodo izhajali iz uspešnosti izvajanja dosedanjih projektov oz. doseganja njihovih rezultatov ter ciljev lokalne razvojne strategije LAS. Za potrebe tega monitoringa bomo skupaj z ocenjevalno komisijo LAS v poletnih in jesenskih mesecih izvajali kontrolo izbranih projektov na terenu, kar je tudi priporočilo organa kontrole pri MKGP.

Produkcija: Peternet