English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Obisk čeških študentov v Srcu Slovenije

22. junij 2009 - Češki študenti Masarykove univerze iz Brna na Češkem izvajajo tradicionalno terenske vaje v Sloveniji. Letos so se ustavili tudi na območju Srca Slovenije, kjer jih je sprejel RCL, ki ima z univerzo podpisan dogovor o sodelovanju predvsem za izmenjavo znanj pri razvoju Geoparka Litija. Na Češkem so več opuščenih rudnikov namenili za turistični obisk, zato je bila tema delavnice, na kateri so sodelovali tudi dijaki litijske gimnazije in učenci višjih razredov osnovne šole Šmartno, zasnova območja Sitarjevec za učne in rekreativne namene.

Produkcija: Peternet