English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Izbor projektnih predlogov v 1. fazi javnega poziva LAS Srce Slovenije

15. junij 2009 - Po zaključku 1. faze javnega poziva LAS Srce Slovenije za izbor projektov za leto 2010 in opravljenih individualnih svetovalnih razgovorih s prijavitelji, bo razvojni svet LAS na seji 23. junija potrdil projektne predloge, ki se jih bo povabilo k izdelavi kompletne vloge za 2. fazo. Rok za oddajo vlog za 2. fazo bo 14. avgust ob 12. uri, čemur sledi ocenjevanje s strani ocenjevalne komisije LAS in potrditev projektov za sofinanciranje na razvojnem svetu LAS.

Produkcija: Peternet