English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Delovanje LAS Srce Slovenije v letu 2009

10. februar 2009 - Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja Srce Slovenije v letošnjem letu še aktivneje nadaljuje s svojim delom. Ena od prvih pomembnih nalog je bila izdelava letnega izvedbenega načrta za leto 2009, ki vsebuje natančne opise vseh 17 potrjenih projektov in bo po potrditvi na MKGP omogočil koriščenje evropskih Leader sredstev za izvajanje projektov. LAS načrtuje že tudi objavo letošnjega javnega poziva za nabor projektov za leto 2010 - prva faza naj bi bila objavljena predvidoma v začetku maja.

Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja Srce Slovenije v letošnjem letu še aktivneje nadaljuje s svojim delom.

Ena od prvih pomembnih nalog je bila izdelava letnega izvedbenega načrta za leto 2009, ki vsebuje natančne opise vseh 17 potrjenih projektov in bo po potrditvi na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano omogočil koriščenje evropskih Leader sredstev za izvajanje projektov.

Prav tako smo z upravičenci pripravili in podpisali pogodbe o sofinanciranju projektov za leto 2009, nekateri projekti pa se že izvajajo. Skupna vrednost potrjenih projektov za leto 2009 je dobrih 224.000 €, od tega naj bi za sofinanciranje pridobili dobrih 148.600 € sredstev Leader, LAS bo prispevala dobrih 41.000 €, ostalo pa predstavljajo zasebna sredstva upravičencev. Kvota je tako precej večja kot v letu 2008, ko smo iz naslova sredstev Leader pridobili dobrih 107.000 €.

V letošnjem letu bo objavljen javni poziv za nabor projektov za leto 2010, ki bo po sklepu razvojnega sveta LAS na prvi letošnji seji po novem dvofazni – v prvi fazi se bo zbiralo idejne projektne predloge, v drugi fazi pa se bo izbrane projektne predloge oziroma nosilce povabilo k izdelavi celotne vloge, v skladu z usmeritvami ocenjevalne komisije. Prva faza poziva bo predvidoma objavljena v začetku maja z rokom za oddajo idejnih projektnih predlogov sredi junija, rok za oddajo vlog v drugi fazi pa bo predvidoma sredi avgusta. Pogodbe z upravičenci bodo podpisane predvidoma do konca septembra oz. v začetku oktobra. Javni poziv bo objavljen v lokalnih glasilih občin LAS in na spletni strani RCL oz. LAS.

Z namenom usposobiti upravičence za pravilno vodenje projektne dokumentacije in priprave poročil oz. zahtevkov bomo v drugi polovici aprila, predvidoma 23.4., organizirali posebno delavnico, naslednja delavnica pa bo namenjena predstavitvi javnega poziva in pripravi vloge za poziv in bo organizirana v dneh po začetku druge faze poziva, predvidoma 29.6. Zelo zaželeno je, da se upravičenci teh delavnic udeležijo, saj opažamo, da imajo tako pri pripravi vlog kot kasneje pri poročanju številni precejšnje težave.

Tako kot lani bomo LAS Srce Slovenije predstavljali skupinam obiskovalcev iz ostalih slovenskih LAS in skupinam iz tujine, jeseni pa se nameravamo udeležiti tudi evropskega dogodka, namenjenega lokalnim akcijskim skupinam in tam našo LAS aktivno predstaviti.

Za člane LAS Srce Slovenije bomo spomladi organizirali tudi strokovno ekskurzijo na območje izbrane LAS, ki bo namenjena izmenjavi znanj in izkušenj.

Za dodatne informacije v zvezi z delovanjem LAS Srce Slovenije se lahko obrnete na Center za razvoj Litija (Saša Ceglar, telefon 01 8962 713, 051 312 738).

Saša Ceglar


Produkcija: Peternet