English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Izmenjava izkušenj lokalnih akcijskih skupin

Društvo za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) je 20. januarja 2009 v Čebelarskem centru Slovenije na Brdu pri Lukovici organiziralo delovno srečanje z naslovom "Izmenjava izkušenj lokalnih akcijskih skupin". Srečanje je bilo
namenjeno vsem delujočim lokalnim akcijskim skupinam in tistim, ki na odločbo o potrditvi še čakajo, z namenom izmenjave izkušenj pri njihovem dosedanjem delu.

Uvodni predstavitvi DRSP so sledile predstavitve posameznih LAS, med njimi tudi LAS Srce Slovenije, ki je predstavila postopek izbora izvedbenih projektov za izvajanje lokalne razvojne strategije.

V zadnjem delu je sledila razprava o perečih problemih in izzivih, s katerimi se LAS-i srečujejo pri svojem vsakodnevnem delu. Med njimi so bili izpostavljeni razumevanje profitnosti oz. neprofitnosti projektov s strani MKGP, zamude pri potrjevanju letnih izvedbenih načrtov, problem zagotavljanja lastnih sredstev LAS s strani občin, upravičenost stroškov idr.

Zaključek razprave na predlog Gorana Šosterja iz DRSP in Saše Ceglar iz LAS Srce Slovenije je bil, da se oblikuje ožja delovna skupina pod vodstvom LAS Srce Slovenije, ki je zadolžena za pripravo enotnega stališča vseh LAS s predlogi za rešitev problemov, ki se nato posreduje Ministrstvu za kmetijstvo oziroma Leader pisarni. V skupino je pristopilo pet predstavnikov različnih LAS, ki bodo skupaj z LAS Srce Slovenije pripravili enotno stališče.

Produkcija: Peternet