English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srečanje Mreže gozdnih vrtcev in šol v Motniku

2. september 2013 - V četrtek, 29. avgusta, je v Motniku potekal zadnji, tretji dan seminarja Gozdni vrtec, gozdna šola, ki se je nadaljeval s srečanjem Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije. Seminar in srečanje je potekalo v okviru projekta Srce narave nas povezuje in v organizaciji Inštituta za gozdno pedagogiko. Projekt sofinancira Evropski sklad za razvoj podeželja in poteka preko LAS Srce Slovenije.

Prav na območju Srca Slovenije so se skozi pretekle projekte Povabilo v gozd in Odprto učno okolje, nekatere šole in vrtci odločili za razvoj lastnih poti, s ciljem preusmeritve vzgojno-izobraževalnega procesa v naravna okolja. In ta pozitivni naboj gozdnih šol in vrtcev se zdaj širi tudi v širšem slovenskem prostoru.

Obeh dogodkov se je udeležilo kar petdeset pedagoških delavcev iz cele Slovenije. V dopoldanskem času nas je vodil po bližnjih motniški gozdovih prof. dr. Jurij Diaci iz Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete in nam predstavil slovenske gozdove in pragozdne ostanke, funkcije, ki jih opravljajo ter gospodarjenje z njimi. Nato nas je čakalo prijetno druženje ob dobrem kosilu v gostilni Pri Flegarju, ki je trajalo pozno v popoldan.

In kaj je skupnega našemu celotnemu seminarju Gozdni vrtec, gozdna šola in našim druženjem? Zmešali smo gozd, dobro voljo, sneg, ideje, otroke, želje, vzgojiteljice, prihodnost, gozdarje, iskrice, izkušnje, obljube, gozdne šole, učiteljice, sveži zrak, gozdne vrtce, blatne poti, hrošče, pomlad, smeh, poletje, pogovore, nova snidenja, znanja, prihodnost …

... in rezultat je Mreža gozdnih vrtcev in šol, ki živi in raste.

Natalija Györek
Inštitut za gozdno pedagogiko Kamnik


Udeleženci seminarja Gozdni vrtec, gozdna šola v gozdu pri Motniku

Produkcija: Peternet