English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Oblikujte svojo zgodbo o uspehu

9. avgust 2013 - Pri vstopu na trg in razvoju poslovanja je pomembno, da svoj izdelek ali storitev naredimo prepoznaven, ločljiv od ostalih, z ustrezno podobo in izvirnim sporočilom. Na Razvojem centru Srca Slovenije vam stojimo ob strani pri snovanju vaše edinstvene zgodbe s celovito komunikacijsko podporo ter celovito ponudbo drugih storitev, s katerimi boste uspešnejši pri trženju svoje ponudbe.

Snovanje vaše edinstvene zgodbe s celovito komunikacijsko podporo zajema:
 • oblikovanje celostne grafične podobe,
 • izdelavo promocijskih materialov (spletne strani, embalaža, vizitke, zloženke, letaki, table, brošure, promocijske objave),
 • pripravo napovedi za medije in sporočil za javnost.
Vašo ponudbo želimo čim bolj približati kupcem, vam zagotoviti večjo prepoznavnost na trgu in odpirati nove prodajne poti ter s tem krepiti tudi znamko Srca Slovenije.

Razvojni center Srca Slovenije vam, na osnovi 15-letnih izkušenj, nudi tudi druge storitve:
 • promocija in trženje na turističnih sejmih in drugih dogodkih;
 • vključevanje v obstoječe turistične produkte (kolesarske poti, počivališča za avtodome, mobilne aplikacije);
 • prijave na razpise in natečaje;
 • usposabljanja in izobraževanja s področja podjetništva in inovativnosti, turizma, dediščine ter kmetijstva;
 • organizacijo in izvedbo dogodkov (koordinacija, promocijske ter PR aktivnosti);
 • prevajanje promocijskih materialov in besedil v angleški jezik;
 • oglaševanje na spletni strani Srca Slovenije in v elektronskem časopisu »Srce Slovenije Info«;
 • pripravo komunikacijskih in poslovnih načrtov (vsebinski in finančni del);
 • izdelavo vlog za vpis v Register žive dediščine;
 • izvajanje postopkov registracij in statusnih sprememb za s. p. in d. o. o.;
 • svetovanje za registracijo dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;
 • oblikovanje izhodiščnih poslovnih listin: računi, ponudbe, naročilnice, potni nalogi.
Aktualni paketi za podjetja

Več informacij: mojca.stepic@razvoj.si; 01 896 62 719


Produkcija: Peternet