English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Javni poziv LAS Srce Slovenije za izbor in sofinanciranje projektnih predlogov za leto 2013

20. maj 2013 - Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije objavlja odprtje Javnega poziva za izbor in sofinanciranje projektnih predlogov za izvajanje razvojne strategije LAS za leto 2013. Prijavijo se lahko posamezniki, podjetja, društva in ostali upravičenci navedeni v javnem pozivu. Projekti se morajo izvajati na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica in Šmartno pri Litiji (izključeno je območje mesta Kamnik).

V okviru poziva so podprti projekti, ki podpirajo izboljšanje kakovosti življenja na podeželju, pridelavo in predelavo ter trženje lokalnih kmetijskih proizvodov, spodbujanje okolju prijaznega kmetovanja, medsebojno povezovanje, izobraževanje na podeželju in spodbujanje podjetništva na podeželju.

Rok za oddajo projektnih predlogov je četrtek 30. maj 2013 do 12. ure.

Dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo vlagatelji pri upravljavcu LAS (Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o., Kidričeva cesta 1, 1270 Litija) po telefonu 01/896 27 13 vsak delavnik od 9. do 12. ure oziroma v pisarni ali na e- naslovu las@razvoj.si.

Povezava do objave javnega poziva in razpisne dokumentacije: javni pozivProdukcija: Peternet