English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


RTV Slovenija na snemanju v Srcu Slovenije

20. maj 2013 - RTV Slovenija pripravlja za jesenski čas niz oddaj o posebej uspešnih projektih, ki so se izvajali v okviru lokalnih akcijskih skupin Slovenije. V sklopu oddaje o LAS Srce Slovenije bo predstavila projekta Odprto učno okolje v gozdu in Oglarjenje v Oglarski deželi, ki sta bila izvedena s sredstvi LEADER za razvoj podeželja.

LAS Srce Slovenije je doslej podprla kar 78 projektov, prepoznana je bila tudi kot ena izmed petih najuspešnejših LAS-ov v Sloveniji. Novinarja RTV Slovenije sta med že izvedenimi projekti LAS Srce Slovenije izbrala za oddajo dva projekta, ki sta trajnostno naravnana in povezujeta človeka z naravo, gozdom.

Oglarstvo na Dolah pri Litiji predstavlja enega od pomembnejših elementov nesnovne kulturne dediščine v Srcu Slovenije. V Oglarski deželi deluje še vedno okrog 20 oglarjev, Domačija Brinovec se ukvarja tudi s turističnem prikazovanjem delanja kop ter izvedbo delavnic za različne skupine obiskovalcev. S projektom so na domačiji uspešno nadgradili ponudbo, s čimer je postala domačija in z njo povezano oglarstvo še dostopnejše za najrazličnejše obiskovalce. Poleg Oglarske domačije Brinovec so snemalci RTV Slovenija posneli še nekatere druge oglarske domačije na Dolah pri Litiji.


Zanimanje je zbudil tudi projekt Odprto učno okolje, ki je spodbudil vrtce in šole na območju LAS Srce Slovenije k novemu, inovativnemu pristopu v predšolski in šolski pedagogiki, ki temelji na izkustvenem učenju. Rezultat številnih srečanj z vzgojitelji, učitelji in otroki je ta, da otroci v vrtcih in šolah Srca Slovenije preživljajo v gozdu oz. naravi zdaj veliko več časa. Gozd ponuja namreč odlično okolje za gibanje, učenje in igranje. Snemanje je potekalo na gozdnem igrišču v Šmartnem pri Litiji.


V imenu LAS Srce Slovenije bosta v oddaji spregovorila Željko Savič, predsednik, in Aleksandra Gradišek, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije, ki je upravljavec LAS Srce Slovenije. Oddaja bo na sporedu RTV Slovenija predvidoma v oktobru 2013.

Produkcija: Peternet