English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Seminar Gozdni vrtec, gozdna šola v Veliki Kostrevnici

13. maj 2013 - 8. maja je v Veliki Kostrevnici, v lepo urejeni dvorani PGD Kostrevnica, potekal drugi dan seminarja Gozdni vrtec, gozdna šola. Udeležilo se ga je kar 50 učiteljev in vzgojiteljev iz šol in vrtcev znotraj območja LAS Srce Slovenije in tudi iz širše Slovenije.

V začetku sta nas prijazno pozdravila župan občine Šmartno pri Litiji g. Milan Izlakar in predsednik KS ter PGD Kostrevnica g. Mitja Jesenšek, ki nam je tudi prijazno pomagal pri organizaciji.

Vsebinsko je bil seminar razdeljen v dva sklopa. V prvem delu nam je dr. Natalija Komljanc z Zavoda RS za šolstvo, predstavila didaktični pristop k učenju v naravi. V drugem delu pa nam je naravoslovna ekipa, dr. Tomi Trilar iz Prirodoslovnega muzeja in dr. Alja Pirnat, samostojna raziskovalka in Irena Kodele Krašna, Zavod Rdeči apolon, predstavila zelo zanimive pristope k raziskovalnemu delu v naravi in nam postregla s številnimi koristnimi idejami, podatki in namigi. Delo je potekalo v obliki predavanj in praktičnih prikazov na terenu, kjer smo izkoristili čudovito naravo Velike Kostrevnice in okolico gradu Bogenšperk.

Del seminarja je potekal v gozdu

Seminar je potekal v organizaciji Inštituta za gozdno pedagogiko in v okviru projekta Srce narave nas povezuje, ki ga sofinancira Evropski sklad za razvoj podeželja in poteka preko LAS Srce Slovenije.

LAS Srce Slovenije je s projektom Odprto učno okolje prvi na tem območju spodbudil pedagoške delavce k večji uporabi naravnega lokalnega okolja v učne namene. Srce narave nas povezuje je tako nadgradnja izkušenj, idej in nadaljevanje ciljev. Eden teh ciljev se tudi že uresničuje in sicer povezati šole in vrtce znotraj območja LAS v Mrežo gozdnih vrtcev in šol. V ta namen je bila ustvarjena tudi že spletna stran www.gozdnivrtec.si, kjer si lahko preberete vse o ideji, viziji in ciljih. Mreža gozdnih vrtec in šol Slovenije je odprta mreža in zato so dobrodošle tudi vse ostale šole in vrtci, ki niso znotraj območja LAS Srce Slovenije, da se nam pridružijo.


Drugega dela seminarja v Srcu Slovenije se je udeležilo več kot 50 učiteljev in vzgojiteljev

Da se naši cilji vztrajno uresničujejo, so že naslednji dan pokazale vzgojiteljice vrtca Ciciban iz Šmartnega pri Litiji, na zaključni prireditvi ob zaključku celoletnih gozdnih dogodivščin, ki je potekala na gozdnem igrišču Cvinger. Lahko rečemo, da so postali pravi gozdni vrtec.

Za zaključek se še enkrat zahvaljujemo vsem, ki so pripomogli pri organizaciji in izvedbi seminarja. V Veliko Kostrevnico, ki je v Srcu Slovenije, zagotovo še pridemo.

Natalija Györek, Inštitut za gozdno pedagogiko


Produkcija: Peternet