English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Prvi izdelki že dobivajo svoje stranke

30. januar 2013 - Projekt Podjetništvo v Srcu je januarja aktivno startal z drugim sklopom predavanj, delavnic in podjetniških omizij. Namen projekta je vzbuditi in aktualizirati področje podjetništva na območju Srca Slovenije in vključene kandidate opremiti s potrebnimi podjetniškimi znanji ter veščinami, predvsem pa predstaviti podjetništvo kot odgovor na ekonomsko in moralno krizo današnjega časa.

Nekatere ideje so že prerasle v konkretne produkte in storitve, nekateri bodoči podjetniki so že prišli do prvih, pravih naročil. Seminar z naslovom "Test – prehod med idejo in poslom" je ponudil znanje o glavnih elementih podjetja, kot na primer poslovni modei, ciljne skupine oz. ciljni segmenti strank in testiranje podjetniške ideje. Na delavnici z "Raziskava trga" so udeleženci identificirali ciljne skupine za svoj izdelek/storitev, spoznali metode raziskave trga, oblikovali vprašanja ter pripravljali intervjuje, s katerimi so dalje učinkovito raziskovali trg in se tako prvič pobliže spoznali s potencialnimi kupci. "Opredelitev produktov in storitev" je bila delavnica izdelovanja osebnih izkaznic podjetij, ki so vsebovale vizijo, poslanstvo in vrednote podjetij, ključne cilje in strategije ter seveda natančneje oblikovane produkte in storitve v obliko, ki je jasna in tržno zanimiva. Zadnjo januarsko delavnico na temo pravno-formalnih zahtev pri odpiranju in vodenju različnih tipov podjetij sta oblikovala strokovnjaka iz tega področja, izkušeni računovodja ter podjetniški svetovalec iz litijske VEM točke.
 
Delavnica "Raziskava trga" v Kamniku

Znanja se krepijo, povezave se spletajo, samozavest se dviguje. Vljudno vabljeni, da postanete del te pozitivne energije in se v začetku februarja udeležite druge predstavitve bodočih podjetij in podjetnikov, ki nastajajo v okviru polletnega programa Podjetništvo v Srcu. V Litiji bodo kandidati svoje ideje predstavljali v Mladinskem centru Litija 5. februarja 2013 ob 18. uri in v Kamniku 4. februarja 2013 ob 18. uri v Mladinskem centru Kotlovnica. Vabljeni tudi na podjetniško omizje, ki bo 11. februarja 2013 v prostorih Mladinskega centra Litija.

Podjetništvo v Srcu je brezplačen program, kjer bodočim podjetnikom nudimo okolje v katerem svoje zamisli in ideje uresničujejo na sodoben način, z uporabo sodobnih metod in pristopov, predvsem pa v pozitivnem in kreativnem vzdušju. Podjetništvo je področje, ki je bilo v Sloveniji zaradi kratkega obdobje tranzicije do nedavnega odrinjeno na stran in premalo poudarjeno. Program je sestavljen iz štirih sklopov delavnic, treh seminarjev in treh podjetniških omizij, kjer kandidati pridobivajo potrebna teoretična, predvsem pa praktična podjetniška znanja in informacije. Projekt poteka v sodelovanju Mladinskim centrom Litija, Mladinskim centrom Kotlovnica Kamnik in Centrom za razvoj Litija. Sofinanciran je s strani LAS Srce Slovenije iz sredstev Leader.
 

Delavnica "Opredelitev produktov in storitev" v Litiji


Drugi seminar Podjetništvo v Srcu z naslovom "Test - prehod med idejo in poslom" v Kamniku

 

Produkcija: Peternet