English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Gozd kot učilnica v naravi

7. november 2012 – Trend varovanja otrok in preživljanja časa v naravi je v zahodnih evropskih državah uveljavljena praksa. Idejo o gozdnih šolah in vrtcih v Sloveniji uspešno uresničuje Razvojna fundacija Pogum, ki je letos na območju Srce Slovenije izvedla preko 50 delavnic v gozdu.

Razvojna fundacija Pogum, ki podpira ustvarjalni razvoj mladih v Srcu Slovenije, je s pomočjo evropskih sredstev v občinah Dol pri Ljubljani, Litija, Šmartno pri Litiji, Lukovica in Kamnik izvedla projekt »Odprto učno okolje v gozdu«. Z namenom spodbujanja strokovnih delavcev k uporabi novih pristopov izkustvenega učenja v naravi je projekt podprla Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije. Pri izvajanju delavnic sta sodelovala strokovnjaka na področju gozdarstva, Jaka Šubic in Marijana Tavčar (Zavod za gozdove Slovenije). Skupaj z vzgojitelji in učitelji sta iskala možnosti za vzpostavitev novih oblik gozdnih učilnic.
 
Vzgojitelje in učitelje je na skupnem srečanju na Vačah nagovorila Aleksandra Gradišek, velika podpornica ideje o gozdnih vrtcih in šolah

Edinstvenost ideje o gozdnih vrtcih in šolah je na Vače pri Litiji 6. novembra 2012 na skupno srečanje privabila okrog 40 vzgojiteljev in učiteljev, ki jih zanimajo izzivi odprtih učnih okolij. Na Vačah je bil kot nomadsko bivališče postavljen šotor »tipi«, ki ga bodo otroci bližnje šole in vrtca uporabljali pri svojih obiskih gozda ter se v njem družili in učili. Aleksandra Gradišek, direktorica Centra za razvoj Litija, pobudnica ustanovitve Razvojne fundacije Pogum, je ob tej priložnosti poudarila, da je »vesela in ponosna, da smo prav v Srcu Slovenije prvi v državi prisluhnili ideji o gozdnih vrtcih in šolah ter jo podprli

Gozd ponuja neomejeno okolje za učenje skozi igro, za razvoj domišljije, znanj o okolici, hkrati pa se otroci urijo tudi v svojih motoričnih in zaznavnih sposobnostih. Ideja gozdnega vrtca in šole je povezana tudi z reševanjem trenutne problematike premajhnega števila vrtcev, saj išče rešitve za celodnevno preživljanje otrok izven stavb, v naravi.
 
 
Jaka Šubic je sodelujočim vrtcem v projektu Odprto učno okolje v gozdu podaril t. i. gozdne knjige, v katere bodo zbirali vtise iz gozda
 
Šotor "tipi" otroci na Vačah že z veseljem uporabljajoProdukcija: Peternet