English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Polšnik prejel evropsko nagrado za razvoj podeželja

31. julij 2012 - Center za razvoj Litija že vrsto let podpira razvoj Krajevne skupnosti Polšnik. Da gredo projekti v pravo smer, dokazuje evropska nagrada za razvoj podeželja za posebne dosežke, ki jo je Polšnik prejel pred kratkim.

Nagrada bo prispevala k povezovanju z evropskimi partnerji, promociji projektov na območju in posledično dvigu števila obiskovalcev. Evropski natečaj za obnovo vasi z naslovom »Na sledi prihodnosti« koordinira Evropsko združenje za razvoj podeželja in obnovo vasi ARGE s sedežem na Dunaju. Natečaj je nagovarjal zlasti tiste vasi in podeželske skupnosti, ki se z vizionarskimi in trajnostno naravnanimi projekti po pristopu »od spodaj navzgor« soočajo z aktualnimi izzivi, ki prispevajo k sodobnemu in v prihodnost usmerjenem razvoju.
 

Polšnik je maja obiskala ocenjevalna komisija združenja ARGE in se seznanila z razvojno vizijo območja ter projekti, ki jih je skupnost v preteklosti uspešno izvedla in so prispevali h krepitvi povezovanja in sodelovanja. Ti so: Abrahamov ključ Srca Slovenije, Razvojna vas Velika Preska in drugi. Polšnik predstavlja primer inovativne dobre prakse na območju Srca Slovenije in že privablja številne domače in tuje obiskovalce.

V svoji obrazložitvi je ocenjevalna komisija zapisala:
»Polšnik navdušuje predvsem zaradi pobude, ki prebivalce in prebivalke krajevne skupnosti preko izobraževanja in spodbujanja odgovornosti na ravni vsakega posameznika animira za iskanje podjetniških priložnosti. Te se uresničujejo na različne načine, od ustanavljanja podjetij do oblikovanja gozdno lesne verige - lesnega grozda. Tudi spodbujanje romarskega in prireditvenega turizma, prizadevanja za aktivno vključevanje žensk v družbeno življenje kraja in številne lokalne pobude ter prostovoljno delo vaščanov in vaščank zasluži posebno pohvalo in priznanje. Poudarimo naj še, da Polšnik nedvomno izpolnjuje moto natečaja

Predstavniki Krajevne skupnosti Polšnik se bodo 21. septembra udeležili podelitve nagrad najboljšim vasem. Potekala bo v vasi Langenegg v Avstriji, ki je na natečaju zmagala lansko leto. Prireditev bo zagotovo odlična priložnost za medsebojno spoznavanje sodelujočih vasi, njihovih dobrih praks in potencialnih partnerjev.
 

 

Produkcija: Peternet