English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Polšnik na evropskem prazniku podeželja

24. september 2012 - Predstavniki Krajevne skupnosti Polšnik so se 21. septembra v Avstriji udeležili slovesne podelitve evropskih nagrad in prevzeli priznanje za posebne dosežke na več področjih razvoja vasi. Prijavo vasi Polšnik, ki je dober primer usmerjenega večletnega razvoja manjšega območja v Srcu Slovenije, je pripravil Center za razvoj Litija.

Polšnik je priznanje s strani Evropskega združenja za razvoj podeželja in obnovo vasi ARGE prejel z utemeljitvijo, da kraj prebivalce spodbuja k iskanju podjetniških priložnosti. Te se uresničujejo na različne načine: od ustanavljanja podjetij do oblikovanja lesne verige, spodbujanja romarskega in prireditvenega turizma, prizadevanja za aktivno vključevanje žensk v družbeno življenje kraja, številnih lokalnih pobud ter prostovoljnega dela krajanov.

»Nagrada pomeni dodaten zagon krajanom za še bolj aktivno sodelovanje, povezovanje in izvajanje skupne razvojne vizije kraja, hkrati pa nam pomeni veliko priznanje za dosedanje delo«, je po podelitvi povedal Jože Kos, podjetnik z Velike Preske, ki je eden ključnih spodbujevalcev razvoja v kraju.
 

Priznanje sta s strani predstavnikov Evropskega združenja za razvoj podeželja in obnovo vasi v Avstriji prevzela Aleksandra Gradišek in Jože Kos

Podelitev nagrad je potekala v kraju Langenegg v avstrijskem Vorarlbergu, ki je bil predlanski zmagovalec natečaja. Poleg tematskih delavnic, strokovnih vodenj in ekskurzij je na zaključnem dogodku potekala tudi tržnica »Doživeti Evropo«, na kateri so se predstavile vse sodelujoče vasi. Polšničani so obiskovalce navdušili z nastopom moškega pevskega zbora.

Poleg predstavnikov Polšnika sta se je podelitve udeležila tudi predstavnica Ministrstva za kmetijstvo in okolje, dr. Marija Markeš, podžupan Občine Litija, Gregor Zavrl, in predstavnici Centra za razvoj Litija. Aleksandra Gradišek, direktorica Centra za razvoj Litija je ob tem povedala, da je »ponosna na Polšničane, ki znova in znova dokazujejo, da delujejo in ustvarjajo na srčni pogon in zato jih naša institucija podpira že od vsega začetka«. Prejeto priznanje sta Jože Kos in Aleksandra Gradišek v Avstriji simbolno predala Mateji in Tomažu Vozlju, predstavnikoma mlajše generacije, ki bosta nadaljevala z aktivnim ustvarjanjem v kraju.

Na evropskem natečaju je tekmovalo 29 evropskih vasi oz. podeželskih območij iz 11 držav, Polšnik kot edini prijavitelj iz Slovenije. Skupna zmagovalka je bila vas Vals iz Švice. Verjamemo, da bomo tudi v naslednjih letih našli razvojne potenciale na podeželju Srca Slovenije, ki bodo bogatili evropsko zakladnico naprednih in inovativnih vasi.
 
Predstavniki Krajevne skupnosti Polšnik, ki so se v Avstriji udeležili podelitve priznanja za posebne dosežke na več področjih razvoja vasi

Produkcija: Peternet