English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Oglarska dežela kot edinstven primer v Evropi

30. julij 2012 - Na Oglarski domačiji Brinovec na Dolah pri Litiji so pred kratkim postavili čisto pravo oglarsko kočo, kjer bodo obiskovalci lahko sami izdelali kopo, si ogledali tradicionalen postopek oglarjenja in sodelovali pri različnih oglarskih opravilih.

Dole pri Litiji so edinstven primer v Evropi, saj se je oglarjenje kot stara veščina ohranila vse do današnjih dni. Tega se zavedajo tudi na Domačiji Brinovec, kjer že nekaj let izvajajo programe s predstavitvami oglarjenja za različne skupine. Da je oglarstvo nekaj posebnega, je prepoznala tudi LAS Srce Slovenije, ki je finančno podprla projekt »Oglarjenje v Oglarski deželi«.

Na Domačiji Brinovec so v okviru projekta postavili »kožarco« – hiško, v kateri so nekoč prenočili oglarji, ki so skrbeli za kopo. Izdelali so tudi predstavitveni film o oglarjenju, v katerem je prikazan celoten postopek pridobivanja oglja, od priprave lesa, postavitve kope, kuhanja oglja do končnega izdelka. V oglarski koči s slamnato streho in teraso je urejen predstavitveni prostor z razstavo fotografij oglarjenja ter promocijski materiali Oglarske dežele.

Pomen oglarjenja na Dolah dokazuje tudi vpis Oglarske dežele v slovenski Register žive kulturne dediščine, ki ga koordinira Slovenski etnografski muzej. S pomočjo Centra za razvoj Litija, ki je pripravil vso potrebno dokumentacijo, bo Oglarska dežela v kratkem vpisana v omenjeni register in se tako postavila ob bok kurentom, pisanicam in Škofjeloškemu pasijonu. K vpisu v register želimo spodbuditi še druge nosilce žive dediščine na območju Srce Slovenije.
 

Ob oglarski koči bodo obiskovalci lahko sami izdelali kopo in sodelovali pri različnih oglarskih opravilih


Na oglarski domačiji Brinovec oglarjenje z veseljem predstavijo otrokom in odraslim

Produkcija: Peternet