English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


LAS Srce Slovenije se predstavlja predstavnikom ministrstva za kmetijstvo iz Bolgarije

28. februar 2012 - V februarju in marcu na območju Slovenije, Avstrije in Italije potekajo obiski predstavnikov bolgarskega ministrstva za kmetijstvo in njihove agencije za kmetijske trge na temo spoznavanja pristopov pri izvajanju 4. osi Programa razvoja podeželja (os Leader) v posameznih državah. Na pobudo organizatorja obiskov, podjetja Oikos, se obiskovalcem iz Bolgarije kot slovenski primer dobre prakse predstavlja Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije.

Poleg same predstavitve delovanja lokalne akcijske skupine in doseženih rezultatov predstavljamo tudi primere uspešnih projektov na terenu, ki so bili sofinancirani s sredstvi Leader in sicer prostore za večgeneracijsko druženje Aktiva žena Plamen iz Dolskega, Kolesarsko točko Srca Slovenije in etnološko zbirko na Turistični domačiji Pr' Krač. Gostje so bili s predstavitvijo LAS Srce Slovenije in predstavljenimi projekti zelo zadovoljni, prav tako pa se nadejamo, da nova poznanstva pomenijo tudi osnovo za bodoče sodelovanje v različnih evropskih programih.
 
   
Predstavniki bolgarskega kmetijskega ministrstva so se na območju Srce Slovenije seznanili s primeri dobrih praks izvajanja programa Leader

Produkcija: Peternet