English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Poziv k prijavi projektov za pridobitev sredstev

15. februar 2012 - Do 16. aprila lahko društva, podjetja in posamezniki še oddate projektne predloge na prvi javni poziv Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije za leto 2012. Razpisana sredstva so namenjena projektom v občinah Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica in Šmartno pri Litiji, ki so usmerjeni v podjetništvo, tržno uspešnost in kakovost življenja na podeželju. Razpisna dokumentacija in primeri prejšnjih projektov so dostopni na www.razvoj.si/las.

V okviru poziva so podprti projekti, ki podpirajo izboljšanje kakovosti življenja na podeželju, pridelavo in predelavo ter trženje lokalnih kmetijskih proizvodov, spodbujanje okolju prijaznega kmetovanja, medsebojno povezovanje, izobraževanje na podeželju in spodbujanje podjetništva na podeželju.

Rok za oddajo projektnih predlogov je 16. april 2012 do 12. ure.

V prejšnjih letih je bilo z naslova teh sredstev izvedenih veliko zanimivih projektov, ki so jih lahko ogledate na naslednji povezavi: http://www.razvoj.si/las/?lng=sl&t=projekti&category=izvedeni

Javni poziv in razpisna dokumentacija
sta objavljena tukaj:
http://www.razvoj.si/las/?lng=sl&id=244
 

Produkcija: Peternet