English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


LAS Srce Slovenije na občinskih svetih

11. november 2011 - Delovanje Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije je bilo 9. novembra 2011 obravnavano na seji Občinskega sveta Občine Lukovica. Na njej so svetniki sprejeli poročilo o izvajanju projektov in doseženih projektnih rezultatih v občini Lukovica.

Svetniki so se seznanili s projekti, ki so se v okviru delovanja Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije izvajali v Lukovici in potrdili poročilo o izvedbi drugega javnega poziva LAS Srce Slovenije za izbor projektih predlogov za leto 2011. Na območju občine Lukovica je bilo doslej namreč podprtih 8 projektov društev, zavodov in združenj v skupni vrednosti sofinanciranja LAS Srce Slovenije 96.465 EUR.

V januarju načrtujemo predstavitev LAS Srce Slovenije tudi na seji Občinskega sveta Občine Kamnik.
 
  
Kulturno društvo Fran Maselj Podlimbarski iz Krašnje je pred kratkim izvedlo projekt
Sprehod skozi preteklost vasi ob vodni učni poti

Produkcija: Peternet