English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


LAS Srce Slovenije potrdil nove razvojne projekte

23. november 2011 - Novembra je potekala seja Razvojnega sveta LAS Srce Slovenije, na kateri so člani sveta potrdili spremembe drugega Načrta izvedbenih projektov LAS Srce Slovenije za leto 2011 in potrdili 5 projektov, ki se bodo izvajali na območju občin vključenih v LAS Srce Slovenije.

Združenje ekoloških kmetov iz Lukovice bo izvajalo projekt "Zbirni center", v okviru katerega bodo uredili ekološki zbirni in skladiščni center za ekološko pridelano zelenjavo. Zadruga Jarina bo razširila mrežo za lokalno samooskrbo s hrano, Center za razvoj Litija bo razvil nov turistični produkt za avtodome, Center za zunanjo ureditev bo v okviru projekta "Razvojna vas Velika Preska" animiral lokalne prebivalce in strokovnjake za izgradnjo naselja pasivnih hiš, Turistično društvo Tuhinjska dolina pa bo uredilo telovadnico v naravi.

Člani razvojnega sveta so 21. novembra 2011 sprejeli tudi usmeritve za prvi javni poziv LAS »Srce Slovenije« za leto 2012, ki bo objavljen predvidoma v prvi polovici januarja 2012. Na seji so člani obravnavali tudi dve vlogi za sprejem novih članov v članstvo LAS, ki pa ju mora potrditi še skupščina LAS.
 
 
Člani Razvojnega sveta LAS Srce Slovenije so na seji v Lukovici potrdili spremembe Načrta
izvedbenih projektov

Produkcija: Peternet