English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Ogled dobrih praks v Avstriji

20. september 2011 - Srce Slovenije je sredi septembra organiziralo strokovno ekskurzijo na avstrijsko Štajersko, ki so se jo udeležili predstavniki občin, društev, podjetniki in predstavniki Centra za razvoj Litija ter zadruge Jarina. Regija Vulkanland, ki pod skupno znamko povezuje ponudnike območja, ima veliko vzporednic s Srcem Slovenije.

Prvi dan ekskurzije je bil namenjen ogledu primerov dobrih praks izvedenih projektov v regiji in seznanitvi z razvojem znamke Vulkanland. Obiskali smo turistično kmetijo, pršutarno, vrtove in sadjarstvo, ki so primeri dobrih praks uspešnih projektov na območju. Razvoj znamke Vulkanland se je pričel v letu 1999, ko so se na avstrijskem Štajerskem na pobudo župana Josefa Oberja občine zaradi nerazvitosti in velike brezposelnosti prebivalcev pričele povezovati med seboj. Znamka danes obsega območje 79 občin, ki ležijo v 5 različnih okrožjih, regija pa ima 140.000 prebivalcev. Čeprav so si občine med seboj različne, so določili tri glavna področja znamke, v okviru katerih se povezujejo ponudniki območja in na katerih območje gradi razvoj: kulinarika, rokodelstvo in obrt ter življenska moč in turizem.

Nadvse zanimiv je bil tudi ogled Tehnološkega centra Güssing, kjer so nam predstavili Model oskrbe z energijo. V tem mestu so na podlagi raziskav že pred tridesetimi leti ugotovili, da večino denarja zapravijo za energijo (bencin, elektrika, plin), zato so se odločili, da bodo sami proizvajali energijo in energente dobavljali iz lokalnega okolja (sonce, biomasa, kmetijstvo) in s tem omogočili, da denar ostaja v regiji. Njihov cilj je, da postanejo neodvisni od fosilnih goriv, kar bo regiji dalo dodatno vrednost. Ogledali smo si njihovo elektrarno na lesno biomaso in bioplinsko napravo.

Udeleženci strokovne ekskurzije so bili mnenja, da lahko mnoge dobre prakse s področja, turizma, razvoja podeželja in koriščenja obnovljivih virov prenesemo v Srce Slovenije in s tem območju prinesemo dodatno kakovost bivanja.


 
Strokovne ekskurzije v Vulkanland so se udeležili predstavniki občin, lokalnih skupnosti, društev,
podjetniki in predstavniki Centra za razvoj Litija ter zadruge Jarina

Produkcija: Peternet